Приватизацията в Министерство на търговията през 1994 г.

„Търговски вестник“ 1994 г.: Как се правят търговете

 

 

 

„Търговски вестник“ 1994 г.: Кое е първото приватизирано външнотърговско дружество?

„Търговски вестник“ 1994 г.: Нови преговори за „Родопаимпекс“

„Търговски вестник“ 1994 г.: Приватизацията на „Моновец“ ЕООД – хлебозаводът на Правец

„Търговски вестник“ 1994 г.: Продажбата на „Булгарреклама“ ЕООД

„Търговски вестник“ 1994 г.: Покана за продажба на дялове от „Металургимпекс“

„Търговски вестник“ 1994 г.: Повторен конкурс за обособена част от „Габрово-Авто“ ЕООД

„Търговски вестник“ 1994 г.: „Машиноекспорт“ внася жалба срещу Консолид Комерс

„Търговски вестник“ 1994 г.: Конкурс за продажба на обособена част от „Габрово-Авто“ ЕООД

„Търговски вестник“ 1994 г.: Ще бъде ли спряно незаконното раздържавяване на „Булгарлизинг“?

 „Търговски вестник“ 1994 г.: „Булгарлизинг“ увеличава капитала си

 

 

„Търговски вестник“ 1994 г.: Конкурс за продажба на „Реклама“ ЕООД с офертна цена 2 150 000 лева

„Търговски вестник“ 1994 г.: Тайната приватизация на „Булгарлизинг“, продажба на акции на „Булгартабак“ и една оферта за „Родопаимпекс“

„Търговски вестник“ 1994 г.: Повторна заповед за определяне на купувач на „Мототехкар“

„Търговски вестник“ 1994 г.: Продава се издателство „Булгарреклама“

Можете да споделите:

„Търговски вестник“ 1993 г.: Плащането на фирмените кредити е задължително!

Брой 23 3-10 декември 1993 г.

Плащането на фирмените кредити е задължително

Стр. 7

Приложения

Споразумение за взаимна защита и контрол на наименованията на вината

Споразумение между Европейската общност и Република България относно взаимно определяне на тарифни квоти за някои вина

Брой 24 29 10-17 декември 1993 г.

Конкурси за продажба на складове и автосервиз

Стр. 7

Комисия ще контролира задграничните дружества

Стр. 2

Можете да споделите:

“Търговски вестник”: 20 от 32 приватизационни сделки са в Министерството на търговията

Брой 17 22-29 октомври 1993 г.

Пресконференция  на министъра на търговията Валентин Карабашев  за приватизацията на „Мототехкар“

Брой 18 29 октомври – 5 ноември 1993 г.

Пресконференция  на зам.-министъра на търговията Станимир Бързашки за приватизацията на „ЦИТО 5“

Можете да споделите:

Приватизацията в Министерство на търговията през 1993 г.

Търговски вестник година I бр 1 17 юни 1993 г.

Търговски лист бр 1 17 юни 1993 г.

Търговски вестник година I бр 1 1юли 1993 г.

Търговски лист бр 1 1юли 1993 г.

“Търговски вестник”: Холдинг ще подготвя външнотърговските дружества за приватизация

„Търговски вестник“: 20 от 32 приватизационни сделки са в Министерството на търговията

„Търговски вестник“ 1993 г.: Преобразуването на външнотърговските дружества

„Търговски вестник“ 1993 г.: Плащането на фирмените кредити е задължително!

„Търговски вестник“ 1993 г.: Спечелилият търга има срок за сключване на приватизационния договор

„Търговски вестник“ 1993 г.: МТ приключи годината като лидер в приватизацията

Можете да споделите:

Историята на промените на ЗППДОП от 15 декември 1995 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия

Мотиви към Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗППДОП

Можете да споделите:

Становище на АП по проектите за масова приватизация

Агенцията за приватизация анализира три проекта за масова приватизация – “Беров I”, “Карабашев” и “Беров II”.

Становище на АП по проектите за масова приватизация

Становището е с дата 30 юли 1993 г.

Можете да споделите: