Актуално

 

Уебинари

от 12 април за малки и стартиращи фирми

Повече информация – в рубриката GDPR обучение

Абонаментна кампания 2021

110 лева на месец за защита на личните данни

 

Проверки за нарушения на сигурността на лични данни

 

Блог

Жалба от публикация за разследване за подкуп в миналото

Според ЕСПЧ обаче широката общественост не само има право да бъде информирана за
настоящите събития, но също така има право да бъде информирана за минали събития. Съдът
подчертава предимствата на интернет, който дава възможност на обществеността да получи достъп
до тази информация и заключава, че мисията на медиите в подпомагането на формирането на
общественото мнение включва задължението да се предостави достъп на широката общественост
до информация за миналото, съхранявана в архивите им, но когато наличието на статиите все още
допринася за дебати от обществен интерес, който не е изчезнал в течение на времето

Белгийският орган за защита на данните наказа фирмата с розовите кутии

Белгийският орган за защита на данните наложи глоба от 50 000 евро на компанията Family Service, която разпространява „розови кутии“, добре познати от бъдещите майки и бащи в Белгия, за различни нарушения на GDPR. 

Какви специфични казуси по жалби включи в отчета си Комисията за защита на личните данни? Vol 2

Жалбата е приета за основателна както по отношение на електронната медия – за нарушение на чл. 5, §1, б. „в“ от ОРЗД, така и по отношение на НАП – за нарушение на чл. 32, §4 от ОРЗД.

„Дунчева Консултинг“

 

До 30 април можете да сключите договор с „Дунчева Консултинг“ за осигуряване на съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни през следващите 12 месеца на преференциална цена.

Абонаментът се плаща на две вноски – 50 на сто при подписване на договора и 50% до края на шестия месец

 „Дунчева Консултинг“ е доверената консултантска компания, която предлага уникални услуги за своите уникални клиенти.

Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) съдържа няколко принципа, свързани с обработката на лични данни. Тези принципи трябва да бъдат вашите ориентири, когато решавате кои лични данни да събирате и защо, къде да ги съхранявате, как да се справите с тях, какво правите с тях и кога да ги изтриете, след като вече не са необходими.

„Дунчева Консултинг“ ще ви помогне да отговорите на въпроса Как да се съобразя с GDPR?

Съгласно разпоредбата на чл. 37, пар. 1, б. „а” от Регламент (ЕС) 2016/679 във вр. с § 1, т. 17 от ДР на Закона за защита на личните данни, институциите в системата на предучилищното и училищното образование (училища, детски градини и др.), в качеството си на администратори на лични данни, са задължени да определят длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД), съобщи Комисията за защита на личните данни.

За контакти

office.dunchevaconsulting at gmail.com

duncheva.bg at abv.bg

В имейл адресите символа @ е заменен с at, за да се избегне автоматичното изпращане на нежелана електронна поща от spam роботи.

За да изпратите електронна поща, моля заменете at с @ в имейл адресите.

Заявки за специализирани консултации на тел. 0888 543626

от понеделник до петък от 14.00 ч до 16.00 часа