Актуално

Абонаментна кампания 2020

 

100 лева на месец за защита на личните данни

 

 

 

 

Проверки за нарушения на сигурността на лични данни

 

Блог

Неделна разходка 32: Не е добра идея чрез GDPR да се търси медийна слава

Щетите от оставянето без контрол върху личните данни в сайта на закритата държавна комисия по хазарта биха могли да бъдат много по-големи от заснемането на  протестиращия Методи Лалов

„Дунчева Консултинг“

До 1 септември можете да сключите договор с „Дунчева Консултинг“ за осигуряване на съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни през следващите 12 месеца на преференциална цена.

Абонаментът се плаща на две вноски – 50 на сто до 2 септември и 50% до края на месец декември

 „Дунчева Консултинг“ е доверената консултантска компания, която предлага уникални услуги за своите уникални клиенти.

 

 

Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) съдържа няколко принципа, свързани с обработката на лични данни. Тези принципи трябва да бъдат вашите ориентири, когато решавате кои лични данни да събирате и защо, къде да ги съхранявате, как да се справите с тях, какво правите с тях и кога да ги изтриете, след като вече не са необходими.

„Дунчева Консултинг“ ще ви помогне да отговорите на въпроса Как да се съобразя с GDPR?

Съгласно разпоредбата на чл. 37, пар. 1, б. „а” от Регламент (ЕС) 2016/679 във вр. с § 1, т. 17 от ДР на Закона за защита на личните данни, институциите в системата на предучилищното и училищното образование (училища, детски градини и др.), в качеството си на администратори на лични данни, са задължени да определят длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД), съобщи Комисията за защита на личните данни.

За контакти

office.dunchevaconsulting at gmail.com

duncheva.bg at abv.bg

В имейл адресите символа @ е заменен с at, за да се избегне автоматичното изпращане на нежелана електронна поща от spam роботи.

За да изпратите електронна поща, моля заменете at с @ в имейл адресите.

Заявки за специализирани консултации на тел. 0888 543626

от понеделник до петък от 14.00 ч до 16.00 часа