Актуално

Проверки за нарушения на сигурността на лични данни

 

Блог

Неделна разходка 46: Комисията за защита на личните данни мълчи след решението на Конституционния съд

Всяка неделя разказвам за смешни истории, свързани със социалните мрежи, GDPR и сигурността на личните данни в интернет. След решението на Конституционния съд тази седмица очаквах да чуя коментара на Комисията за защита на личните данни

Конституционният съд обяви за противоконституционен чл. 25з, ал. 2 от Закона за защита на личните данни

Днес, 15.11.2019 г., Конституционният съд се произнесе с решение по к. д. № 4/2019 г., с което обяви за противоконституционен чл. 25з, ал. 2 от Закона за защита на личните данни (създаден с § 26 от ЗИД на ЗЗЛД, обн. ДВ, бр.17 от 26 февруари 2019 г.). „Уредбата нито е необходима, нито е щадяща в …

Снимки: Искра Петрова

 

За контакти

duncheva.bg @ abv.bg

Заявки за специализирани консултации на тел. 0888 543626

от понеделник до петък от 14.00 ч до 16.00 часа