Актуално

Абонаментна кампания 2020

 

80 лева на месец за защита на личните данни

 

 

Проверки за нарушения на сигурността на лични данни

 

Блог

Административен съд София-град ще се произнесе по жалбата, озаглавена „колективен иск” срещу НАП, определи петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд

Производството е уредено като административно по жалба и се разглеждано по реда на АПК. Определението е публикувано в рубриката Решения на ВКС по дела с изключителна значимост и интерес

Неделна разходна 4: GDPR и списъците с контакти

Най-голямото богатство на една PR агенция са нейните контактни списъци. Затова управлението им се превръща в най-голямото предизвикателство, когато става дума за защита на личните данни

„Дунчева Консултинг“

 

До 31 януари можете да сключите договор с „Дунчева Консултинг“ за осигуряване на съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни през цялата 2020 година на преференциална цена

Абонаментът се плаща на две вноски – 50 на сто до 31 януари и 50% до края на месец юни

 „Дунчева Консултинг“ е доверената консултантска компания, която предлага уникални услуги за своите уникални клиенти.

 

 

Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) съдържа няколко принципа, свързани с обработката на лични данни. Тези принципи трябва да бъдат вашите ориентири, когато решавате кои лични данни да събирате и защо, къде да ги съхранявате, как да се справите с тях, какво правите с тях и кога да ги изтриете, след като вече не са необходими.

„Дунчева Консултинг“ ще ви помогне да отговорите на въпроса Как да се съобразя с GDPR?

Съгласно разпоредбата на чл. 37, пар. 1, б. „а” от Регламент (ЕС) 2016/679 във вр. с § 1, т. 17 от ДР на Закона за защита на личните данни, институциите в системата на предучилищното и училищното образование (училища, детски градини и др.), в качеството си на администратори на лични данни, са задължени да определят длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД), съобщи Комисията за защита на личните данни.

За контакти

office.dunchevaconsulting @ gmail.com

duncheva.bg @ abv.bg

Заявки за специализирани консултации на тел. 0888 543626

от понеделник до петък от 14.00 ч до 16.00 часа