Главният прокурор Иван Гешев възложи на ДАНС пълна проверка на целия приватизационен процес

Ще се установява събрани ли са предвидените в приватизационните договори неустойки, лихви, обезщетения и банкови гаранции, в случай на тяхното частично или цялостно неизпълнение

Цялата публикация „Главният прокурор Иван Гешев възложи на ДАНС пълна проверка на целия приватизационен процес“

Бонова книжка #4: Къде са акциите?

Вече съм готова със становището си по представената от Министерството на финансите „Концепция за личните сметки на физически лица, водени от „Централен депозитар“ АД (ЦДАД) в т.н. Регистър А“.

В  четвъртата бонова книжка има 8 акции от ИПК Родина и 8 акции от „Пътно-строителна техника“ ЕАД, София. За ИПК Родина вече писах.

Ето какво пише във финансовия отчет на ПСТ за 2007 г.:

ПСТ според последния публикуван финансов отчет е 100% собственост на кипърската Колвик Сървисис Лимитид.

Как са се изпарили 8-те ни акции? Не зная. Но вече съм сигурна: приберете тази концепция. Ако искате, напишете нова, но чак след като разрешите всички проблеми на пазара с акции. Нормативната база за безналичните акции е от 1996 година.

А знаете кой е представлявал България на едно от най-важните заседания на  Европейски орган за ценни книжа и пазари за 2018 г., когато е обсъждано влиянието на Brexit? Главен експерт. Не зная колко ни е членският внос в ESMA, но според отчета на КНФ за 2017 г. общо разходите за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности са  1 801 182 лв. Разходът е за годишен членски внос на КФН в Европейските надзорни органи: EIOPA и ESMA, както и за годишен членски внос в международните организации: IOSCO, IAIS и IOPS.

„Търговски вестник“ 1994 г.: Продава се издателство „Булгарреклама“

Брой 43     29 април – 6 май 1994 г.

Оферти за софийското издателство „Булгарреклама“ ЕООД се подават до 12 май 1994 г.

Стр. 7

Обявени са конкурси за приватизация на „Търговска къща“, Банско и складови бази на плевенското дружество  „Плира“

Стр. 7

Продават се дялове от „Шумен – авто“ ЕООД  и „Автокомплекс  90“ ЕООД, Казанлък, търгуващи с автомобили и резервни части

Стр. 7

Чешкият модел на приватизация

Стр. 8

 

 

„Търговски вестник“ 1994 г.: Повторна заповед за определяне на купувач на „Мототехкар“

Брой 42    22 – 29 април 1994 г.

„Еуратек“ ще стане собственик на „Мототехкар“

Стр. 1

 Обекти  за 45,81 милиона продаде „Петрол“

Стр. 7

Конкурс за склад и дърводелска работилница, обособена част от имуществото на „Промишлени стоки“ ЕООД, Димитровград

Стр. 7

Обявени са конкурси за автосервизи в Добрич и във Видин

Стр. 7

Продават се магазини за авточасти във Видин и в Брегово

Стр. 7

 

„Търговски вестник“ 1994 г.: Тайната приватизация на „Булгарлизинг“, продажба на акции на „Булгартабак“ и една оферта за „Родопаимпекс“

Брой 41      15 – 22 април 1994 г.

За „Булгарлизинг“  – Незаконосъобразни решения довършват тайна приватизация

Стр. 1

Акции за 744 милиона ще продава „Булгартабак“

Стр. 1

„Родопаимпекс“ може да стане собственост на колектива

Стр. 1 – 5

Конкурси за продажба на магазини за авточасти в гр. Тервел, гр. Видин, незавършен автосервиз в гр. Габрово и хлебозавода в Правец

Стр. 7

„Търговски вестник“ 1994 г.: Конкурс за продажба на „Реклама“ ЕООД с офертна цена 2 150 000 лева

Брой 40   8 – 15 април 1994 г.

Конкурс за продажба на „Реклама“ ЕООД с офертна цена 2 150 000 лева и запазване на предмета на дейност и работните места до 3 години

Стр. 7

Определен е купувачът на обособена част от „Валентина-Даяна“ ЕАД, Димитровград

Стр. 7

Конкурс за продажба на ДФ „Обнова“, София, с краен срок 19 април

Стр. 7

„Търговски вестник“ 1994 г.: „Булгарлизинг“ увеличава капитала си

Брой 39 1-8 април 1994 г.

„Булгарлизинг“ увеличи уставния си капитал с 50 милиона лева

Стр. 1

Нов кръг преговори за „Родопаимпекс“

Стр. 7

Конкурс за продажба на обособена част от „Търговище-Авто“ ЕООД

Стр. 7

„Търговски вестник“ 1994 г.: Ще бъде ли спряно незаконното раздържавяване на „Булгарлизинг“?

Брой 38 25 март – 1 април 1994 г.

Ще бъде ли спряно незаконното раздържавяване – „Булгарлизинг“ свиква общо събрание преди регистрацията на Консолид Комерс

Стр. 1

Промени в Наредбата за реда за придобиване при облекчени условия на акции и дялове, собственост на държавата

Стр. 7

Конкурс за продажба на ДФ „Обнова“, София, автосервиз в Търговище и обособени части на „Промишлени стоки“ ЕООД, Димитровград

Стр. 7