Българска стопанска камара също изрази несъгласие с проекта на МФ за национализация на спящите акции от масовата приватизация

„Аргументирането на необходимостта от повишаване ликвидността на капиталовия пазар чрез непазарни мерки за принудителна промяна на собствеността върху акции, и то търгувани на регулиран пазар, е абсурдна“, пише в становището на БСК

Цялата публикация „Българска стопанска камара също изрази несъгласие с проекта на МФ за национализация на спящите акции от масовата приватизация“

Главният прокурор Иван Гешев възложи на ДАНС пълна проверка на целия приватизационен процес

Ще се установява събрани ли са предвидените в приватизационните договори неустойки, лихви, обезщетения и банкови гаранции, в случай на тяхното частично или цялостно неизпълнение

Цялата публикация „Главният прокурор Иван Гешев възложи на ДАНС пълна проверка на целия приватизационен процес“

Бонова книжка #4: Къде са акциите?

Вече съм готова със становището си по представената от Министерството на финансите „Концепция за личните сметки на физически лица, водени от „Централен депозитар“ АД (ЦДАД) в т.н. Регистър А“.

В  четвъртата бонова книжка има 8 акции от ИПК Родина и 8 акции от „Пътно-строителна техника“ ЕАД, София. За ИПК Родина вече писах.

Ето какво пише във финансовия отчет на ПСТ за 2007 г.:

ПСТ според последния публикуван финансов отчет е 100% собственост на кипърската Колвик Сървисис Лимитид.

Как са се изпарили 8-те ни акции? Не зная. Но вече съм сигурна: приберете тази концепция. Ако искате, напишете нова, но чак след като разрешите всички проблеми на пазара с акции. Нормативната база за безналичните акции е от 1996 година.

А знаете кой е представлявал България на едно от най-важните заседания на  Европейски орган за ценни книжа и пазари за 2018 г., когато е обсъждано влиянието на Brexit? Главен експерт. Не зная колко ни е членският внос в ESMA, но според отчета на КНФ за 2017 г. общо разходите за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности са  1 801 182 лв. Разходът е за годишен членски внос на КФН в Европейските надзорни органи: EIOPA и ESMA, както и за годишен членски внос в международните организации: IOSCO, IAIS и IOPS.

„Търговски вестник“ 1994 г.: Продава се издателство „Булгарреклама“

Брой 43     29 април – 6 май 1994 г.

Оферти за софийското издателство „Булгарреклама“ ЕООД се подават до 12 май 1994 г.

Стр. 7

Обявени са конкурси за приватизация на „Търговска къща“, Банско и складови бази на плевенското дружество  „Плира“

Стр. 7

Продават се дялове от „Шумен – авто“ ЕООД  и „Автокомплекс  90“ ЕООД, Казанлък, търгуващи с автомобили и резервни части

Стр. 7

Чешкият модел на приватизация

Стр. 8

 

 

„Търговски вестник“ 1994 г.: Повторна заповед за определяне на купувач на „Мототехкар“

Брой 42    22 – 29 април 1994 г.

„Еуратек“ ще стане собственик на „Мототехкар“

Стр. 1

 Обекти  за 45,81 милиона продаде „Петрол“

Стр. 7

Конкурс за склад и дърводелска работилница, обособена част от имуществото на „Промишлени стоки“ ЕООД, Димитровград

Стр. 7

Обявени са конкурси за автосервизи в Добрич и във Видин

Стр. 7

Продават се магазини за авточасти във Видин и в Брегово

Стр. 7

 

„Търговски вестник“ 1994 г.: Тайната приватизация на „Булгарлизинг“, продажба на акции на „Булгартабак“ и една оферта за „Родопаимпекс“

Брой 41      15 – 22 април 1994 г.

За „Булгарлизинг“  – Незаконосъобразни решения довършват тайна приватизация

Стр. 1

Акции за 744 милиона ще продава „Булгартабак“

Стр. 1

„Родопаимпекс“ може да стане собственост на колектива

Стр. 1 – 5

Конкурси за продажба на магазини за авточасти в гр. Тервел, гр. Видин, незавършен автосервиз в гр. Габрово и хлебозавода в Правец

Стр. 7

„Търговски вестник“ 1994 г.: Конкурс за продажба на „Реклама“ ЕООД с офертна цена 2 150 000 лева

Брой 40   8 – 15 април 1994 г.

Конкурс за продажба на „Реклама“ ЕООД с офертна цена 2 150 000 лева и запазване на предмета на дейност и работните места до 3 години

Стр. 7

Определен е купувачът на обособена част от „Валентина-Даяна“ ЕАД, Димитровград

Стр. 7

Конкурс за продажба на ДФ „Обнова“, София, с краен срок 19 април

Стр. 7

„Търговски вестник“ 1994 г.: „Булгарлизинг“ увеличава капитала си

Брой 39 1-8 април 1994 г.

„Булгарлизинг“ увеличи уставния си капитал с 50 милиона лева

Стр. 1

Нов кръг преговори за „Родопаимпекс“

Стр. 7

Конкурс за продажба на обособена част от „Търговище-Авто“ ЕООД

Стр. 7