„Търговски вестник“ 1994 г.: Конкурс за продажба на „Реклама“ ЕООД с офертна цена 2 150 000 лева

Брой 40   8 – 15 април 1994 г.

Конкурс за продажба на „Реклама“ ЕООД с офертна цена 2 150 000 лева и запазване на предмета на дейност и работните места до 3 години

Стр. 7

Определен е купувачът на обособена част от „Валентина-Даяна“ ЕАД, Димитровград

Стр. 7

Конкурс за продажба на ДФ „Обнова“, София, с краен срок 19 април

Стр. 7

Можете да споделите: