„Търговски вестник“ 1994 г.: Продава се издателство „Булгарреклама“

Брой 43     29 април – 6 май 1994 г.

Оферти за софийското издателство „Булгарреклама“ ЕООД се подават до 12 май 1994 г.

Стр. 7

Обявени са конкурси за приватизация на „Търговска къща“, Банско и складови бази на плевенското дружество  „Плира“

Стр. 7

Продават се дялове от „Шумен – авто“ ЕООД  и „Автокомплекс  90“ ЕООД, Казанлък, търгуващи с автомобили и резервни части

Стр. 7

Чешкият модел на приватизация

Стр. 8

 

 

Можете да споделите: