„Търговски вестник“ 1994 г.: Ще бъде ли спряно незаконното раздържавяване на „Булгарлизинг“?

Брой 38 25 март – 1 април 1994 г.

Ще бъде ли спряно незаконното раздържавяване – „Булгарлизинг“ свиква общо събрание преди регистрацията на Консолид Комерс

Стр. 1

Промени в Наредбата за реда за придобиване при облекчени условия на акции и дялове, собственост на държавата

Стр. 7

Конкурс за продажба на ДФ „Обнова“, София, автосервиз в Търговище и обособени части на „Промишлени стоки” ЕООД, Димитровград

Стр. 7

Можете да споделите:

„Търговски вестник“ 1994 г.: Конкурс за продажба на обособена част от „Габрово-Авто“ ЕООД

Брой 36 11 – 18 март 1994 г.

Предстоящи търгове за бензиностанции и петролна база

Стр. 7

Сделка за 1,4 млн. лв. с автосервиз в Нова Загора

Стр. 7

Конкурс за продажба на обособена част от „Габрово-Авто“ ЕООД, Габрово

Стр. 7

Можете да споделите:

„Търговски вестник“ 1994 г.: Повторен конкурс за обособена част от „Габрово-Авто“ ЕООД

Брой 33 18 – 25 февруари 1994 г.

Повторен конкурс за продажба на незавършен автосервиз, обособена част от „Габрово-Авто“ ЕООД

Стр. 7

Избран е оценител за ДФ Амфора, София

Стр. 7

Наредба за реда за участие в приватизацията на притежателите на държавни дългосрочни облигации, емитирани по реда на Закона за уреждане на необслужените кредити, договорени до 31 декември 1990 г.

Стр. 7

Приложение

Списък на стоките с безмитен внос у нас от ЕС и ЕАСТ

Можете да споделите:

„Търговски вестник“ 1994 г.: Покана за продажба на дялове от „Металургимпекс“

Брой 32 11-18 февруари 1994 г.

1 година от първата сделка на министерството

В. Карабашев: През 1995 приватизацията в търговското министерство може да приключи

Стр. 1-7

Покана за участие в преговори за покупка на дялове от  „Металургимпекс“ ЕООД

Стр. 7

Приложение

Списък на стоките с безмитен внос у нас от ЕС и ЕАСТ

Можете да споделите:

„Търговски вестник“ 1994 г.: Продажбата на „Булгарреклама“ ЕООД

Брой 31 4-11 февруари 1994 г.

Повторни конкурси за продажба на обособени части от „Валентина-Даяна“ ЕАД, Димитровград и „Габрово-Авто“ ЕООД

Стр. 7

Конкурс за възлагане на оценката на издателство „Булгарреклама“ ЕООД

Стр. 7

Търгове за обекти на АД „Петрол“ – петролни бази и бензиностанции

Стр. 7

Можете да споделите:

„Търговски вестник“ 1994 г.: Приватизацията на „Моновец“ ЕООД – хлебозаводът на Правец

Брой 30 28 януари – 4 февруари 1994 г.

Приватизацията на „Моновец“ ЕООД – хлебозаводът на Правец

Стр. 7

Консулт Продажбата на дружества чрез конкурс

Стр. 7

Приложение

Постановленията, регулиращи търговията с ЕС и ЕАСТ

Можете да споделите:

„Търговски вестник“ 1994 г.: Нови преговори за „Родопаимпекс“

Брой 29 21-28 януари 1994 г.

Нови преговори за „Родопаимпекс“ след актуализиране оценката на дружеството

Стр. 1-7

В подготовка Наредба за контрол в процеса на приватизация

Стр. 2

Покана за участие в преговори за покупка на дялове от „Булгарреклама“ ЕООД

Консулт Наредба за задължителната информация при продажба на дялове и акции

Стр. 7

Приложение

Режимът за внос и износ през 1994 г.

Можете да споделите:

„Търговски вестник“ 1993 г.: МТ приключи годината като лидер в приватизацията

Брой 26 24-31 декември 1993 г.

МТ приключи годината като лидер в приватизацията

Стр.  1-3

Приватизацията на „Петрол“

Стр. 6-7

Министерството на околната среда е дало 30 становища за екоизисквания при приватизация на предприятията

Стр. 7

Можете да споделите:

„Търговски вестник“ 1993 г.: Спечелилият търга има срок за сключване на приватизационния договор

Брой 25 17-24 декември 1993 г.

Ако спечелилият търга не сключи договор в определения срок, депозитът му пропада

Екоизисквания и приватизация – какво трябва да знаят новите собственици на предприятията

Стр. 7         

Можете да споделите: