Как EDPB оценява мобилните приложения в помощ на борбата с пандемията COVID-19

Ето писмото на Председателя на Европейския комитет по защита на данните Андреа Йелинек до ЕК: оценка на въздействието, поверителност на етапа на проектиране и по подразбиране и програмен код, публично достъпен за възможно най-широк контрол от научната общност

EDPB публикува коментарите си относно проекта на Насоки за приложенията в помощ на борбата срещу пандемията COVID-19 на ЕК. В съобщението се казва:

След искане за консултация от Европейската комисия, Европейският комитет за защита на данните прие писмо относно проекта на Насоки на Европейската комисия за приложения, подкрепящи борбата срещу пандемията COVID-19. Тези насоки за защита на данните и последиците за поверителността допълват Препоръките на Европейската комисия относно приложенията за проследяване на контакти, публикувана на 8 април и определят процеса за създаване на общ инструментариум на ЕС за използване на технологии и данни за борба и излизане от кризата COVID-19.

Андреа Йелинек, председател на EDPB, заяви: „EDPB приветства инициативата на Комисията за разработване на общоевропейски и координиран подход, тъй като това ще помогне да се осигури еднакво ниво на защита на данните за всеки европейски гражданин, независимо къде живее той. “

В писмото си EDPB конкретно се занимава с използването на приложения за проследяване на контактите и предупредителните функции, тъй като именно тук трябва да се обърне по-голямо внимание, за да се сведе до минимум навлизането в личния живот, като същевременно се позволява обработването на данни с цел запазване на общественото здраве.

EDPB счита, че разработването на приложенията трябва да се извършва по отговорен начин, като се документира оценката на въздействието върху защитата на данните, поверителност на етапа на проектиране и поверителност по подразбиране. Освен това изходният код следва да бъде публично достъпен за възможно най-широк контрол от научната общност.

EDPB категорично подкрепя предложението на Комисията за доброволно приемане на такива приложения, избор, който трябва да бъде направен от отделните лица в знак на колективна отговорност.

И накрая, EDPB подчертава необходимостта Комитетът и неговите членове, които отговарят за съветите и осигуряването на правилното прилагане на GDPR и Директивата за електронната поверителност, да бъдат изцяло включени в целия процес на разработване и прилагане на тези мерки. EDPB припомня, че възнамерява да публикува насоки през следващите дни относно инструментите за геолокация и проследяване в контекста на борбата с COVID-19.

Писмото на EDPB е достъпно тук: https://edpb.europa.eu/letters_en

В текста се казва, още, че EDPB приветства инициативата на Комисията за общоевропейски и координиран подход към тези мобилни приложения. Същевременно EDPB отбелязва, че самият факт, че използването на проследяването на контакти се осъществява на доброволна основа, не означава, че обработването на лични данни от публичните органи задължително се основава на съгласие. Когато публичните органи предоставят услуга въз основа на мандат, определен от и в съответствие с изискванията, определени в закона, изглежда, че най-релевантното правно основание за обработката е необходимост от изпълнение на задача от обществен интерес. Приемането на национални закони, насърчаване доброволното използване на приложението без отрицателни последици за хората, които не го използват, би моглода бъде правно основание за използването на приложенията. Следователно подобни законодателни намеси не трябва да бъдат предназначени като средство за принудително приемане, а лицата трябва да бъдат свободни да инсталират и деинсталират приложението по желание.

Можете да споделите: