Европейският комитет за защита на данните публикува първите стандартни договорни клаузи между администратори и обработващи лични данни

Окончателният текст на датските SCC е публикуван в Регистър на решенията, взети от надзорните органи и съдилищата по въпроси, разглеждани в рамките на механизма за съгласуваност на сайта на ЕКЗД. Започна общественото обсъждане на одобрения проект на насоки за правото да бъдеш забравен от търсачките

Цялата публикация „Европейският комитет за защита на данните публикува първите стандартни договорни клаузи между администратори и обработващи лични данни“

ИАМН: застрахователните дружества не могат да ни предоставят лични данни на пациенти и да изискват проверки без законово основание

Позиция на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ относно коментари на някои застрахователни дружества

Цялата публикация „ИАМН: застрахователните дружества не могат да ни предоставят лични данни на пациенти и да изискват проверки без законово основание“

Полска глоба от 47 000 евро заради трудно оттегляне на съгласие за обработване на лични данни

Полският надзорен орган наказа с 201 000 PLN компания за нарушаване на GDPR – не са взети подходящи технически и организационни мерки, които биха позволили лесно и ефективно оттегляне на съгласието за обработка на лични данни и упражняване на правото да се поиска изтриване на личните данни („правото да бъдем забравени“)

Цялата публикация „Полска глоба от 47 000 евро заради трудно оттегляне на съгласие за обработване на лични данни“

Здравната каса спря услугата „Справка за отчетени дейности от договорни партньори на НЗОК“

Ведомството обещава да извърши „допълнителна преценка на риска за правата и свободите на субектите на данни и прилагането на конкретни мерки за неговото ограничаване и свеждането му до минимум“

Цялата публикация „Здравната каса спря услугата „Справка за отчетени дейности от договорни партньори на НЗОК““

Започна общественото обсъждане на Насоките за защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране

Европейският комитет по защита на данните обяви, че приема предложения по текста до 16 януари 2020 г.

Цялата публикация „Започна общественото обсъждане на Насоките за защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране“

Неделна разходка 48: Защо Twitter блокира профила ми

Всяка неделя разказвам за смешни истории, свързани със социалните мрежи, GDPR и сигурността на личните данни в интернет. През седмицата имаше няколко интересни и смешни, и тъжни случки с Twitter

Цялата публикация „Неделна разходка 48: Защо Twitter блокира профила ми“

12 гледни точки към малките и средните предприятия 555 дни след влизането в сила на GDPR

Предизвикателствата пред малките и средни предприятия при прилагането на регламента относно защитата на данните обсъдиха участниците в международната конференция в София

Цялата публикация „12 гледни точки към малките и средните предприятия 555 дни след влизането в сила на GDPR“

Какво пише в протокола за изслушванията на НАП и Министерството на финансите от парламентарната анкетна комисия?

Публикувам пълния текст на протокола от заседанието на 21 ноември на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за приходите

Цялата публикация „Какво пише в протокола за изслушванията на НАП и Министерството на финансите от парламентарната анкетна комисия?“

Предстояща международна конференция „Предизвикателствата пред малките и средни предприятия при прилагането на GDPR”

Предвижда се директно излъчване чрез цифрова телевизия

Цялата публикация „Предстояща международна конференция „Предизвикателствата пред малките и средни предприятия при прилагането на GDPR”“