Могат ли да се снимат личните карти на съдебните заседатели, за да им издадат електронни подписи?

Инспекторатът на Висшия съдебен съвет е питал Комисията за защита на личните данни по въпроса

Цялата публикация „Могат ли да се снимат личните карти на съдебните заседатели, за да им издадат електронни подписи?“

От 28 до 36 млн. евро глоба заплашват Facebook

Макс Шремс, председател на неправителствената организация за защита на неприкосновеността на личния живот Noyb обвинява ирландския надзорен орган, че е разработил „байпас на GDPR“

Цялата публикация „От 28 до 36 млн. евро глоба заплашват Facebook“

Повече от 850 британски футболисти искат компенсация за търговията с техните данни

Очакванията са за значителна промяна на начина, по който информацията се използва и как се плаща за нея

Цялата публикация „Повече от 850 британски футболисти искат компенсация за търговията с техните данни“

Становище на Комисията за защита на личните данни за обработването на данни за ваксинационния статус

„…недопускането в детска градина на деца на неваксинирани родители, може да доведе до нарушаване и на конкретни права и интереси и на децата“, пише в текста

Цялата публикация „Становище на Комисията за защита на личните данни за обработването на данни за ваксинационния статус“

Създава се Европейски комитет за иновации в областта на данните

ЕС се стреми да улеснява обмена на данни: Съветът постига съгласие по позицията си относно акт за управление на данните

Цялата публикация „Създава се Европейски комитет за иновации в областта на данните“

Комисията за защита на личните данни публикува въпросника за извършване на проверки при осъществяване на надзорната си дейност

Документът е част от вътрешните правила на ведомството

Цялата публикация „Комисията за защита на личните данни публикува въпросника за извършване на проверки при осъществяване на надзорната си дейност“

Комисията за защита на личните данни през 2020 г. е дала две становища по конституционни дела

Те са по разпоредби от Закона за социалните услуги и Закона за електронните съобщения

Цялата публикация „Комисията за защита на личните данни през 2020 г. е дала две становища по конституционни дела“

НАП ще проверява 7 000 души с доходи от продажби в интернет

В прессъобщението си приходната администрация припомня за профилите си във Facebook, за които естествено, няма оценка на въздействието

Цялата публикация „НАП ще проверява 7 000 души с доходи от продажби в интернет“