Обобщена практика на Комисията за защита на личните данни по въпроси, свързани с видеонаблюдение

Публикацията е заради множеството жалби и сигнали за незаконосъобразно обработване на лични данни на физически лица

Цялата публикация „Обобщена практика на Комисията за защита на личните данни по въпроси, свързани с видеонаблюдение“

Две глоби на полския надзорен орган за защита на данните заради нарушаване на GDPR

Варшавският технологичен университет трябва да плати около 9 900 евро, а Bank Millennium – 80 000 евро

Цялата публикация „Две глоби на полския надзорен орган за защита на данните заради нарушаване на GDPR“

Главният секретар на Патентното ведомство се е сетил да попита Комисията за защита на личните данни

Министерствата продължават да не го правят

Цялата публикация „Главният секретар на Патентното ведомство се е сетил да попита Комисията за защита на личните данни“

NOYB съобщи за прехвърляне на лични данни на членове и служители на Европарламента в САЩ

Публикуваха и „революционно“ решение на австрийския надзорен орган

Цялата публикация „NOYB съобщи за прехвърляне на лични данни на членове и служители на Европарламента в САЩ“

Започна записването за участие в уебинара за предизвикателствата пред защитата на личните данни

Тази година ще говорим и за киберсигурността

Цялата публикация „Започна записването за участие в уебинара за предизвикателствата пред защитата на личните данни“

Увеличават се въпросите около преобразуването на ЕГН в регистър БУЛСТАТ в 9-цифрен код

В указанията на НАП няма отговор какво се случва, ако търговец не смени фискалната памет на касовия апарат

Цялата публикация „Увеличават се въпросите около преобразуването на ЕГН в регистър БУЛСТАТ в 9-цифрен код“

От 4 януари ЕГН в регистър БУЛСТАТ се преобразува в 9-цифрен код

Агенцията по вписванията служебно преобразува идентификатора на физическите лица и го предоставя служебно на Националната агенция за приходите

Цялата публикация „От 4 януари ЕГН в регистър БУЛСТАТ се преобразува в 9-цифрен код“