Увеличават се версиите за размера на глобата на Amazon заради нарушаване на GDPR

Резултатите от тримесечието подхраниха спекулациите и новата сума е 887 милиона долара

Цялата публикация „Увеличават се версиите за размера на глобата на Amazon заради нарушаване на GDPR“

Съдът на ЕС отново ще трябва да се произнесе по дело на Макс Шремс срещу Facebook

Върховният съд на Австрия попита CJEU дали „съгласието“ се бърка с „договор“.

Цялата публикация „Съдът на ЕС отново ще трябва да се произнесе по дело на Макс Шремс срещу Facebook“

Няколко задължителни четива за длъжностни лица по защита на данните

Европейският комитет публикува още текстове за обществено обсъждане, както и окончателни варианти на насоки, свързани с поверителността

Цялата публикация „Няколко задължителни четива за длъжностни лица по защита на данните“

Ето още високорискови нарушения на сигурността на лични данни през миналата година

Продължавам да разказвам за проверките на Комисията за защита на личните данни

Цялата публикация „Ето още високорискови нарушения на сигурността на лични данни през миналата година“

Без всякакво основание и логика при подписване на документ се е виждал ЕГН на служител на Министерството на образованието и науката

Подписване на документи от администрацията с квалифициран електронен подпис и предоставянето им в електронна среда

Цялата публикация „Без всякакво основание и логика при подписване на документ се е виждал ЕГН на служител на Министерството на образованието и науката“