CFPB въвежда ново ниво на контрол върху използването на лични данни за финансови операции  

Американската агенция нареди на Amazon, Apple, Facebook, Google, PayPal и Square да предоставят информация за своите планове за платежни системи

Цялата публикация „CFPB въвежда ново ниво на контрол върху използването на лични данни за финансови операции  „

Защо останах без цифров сертификат за преболедуване?

Някой от администраторите на лични данни, свързани със здравния ми статус, съхранява невярна, неточна или непълна информация за мен

Цялата публикация „Защо останах без цифров сертификат за преболедуване?“

Британският надзорен орган за защита на личните данни публикува проект на журналистически кодекс

Общественото обсъждане е до 10 януари 2022 година

Цялата публикация „Британският надзорен орган за защита на личните данни публикува проект на журналистически кодекс“

България има срок до края на годината да номинира Национален координационен център в областта на киберсигурността 

Европейската комисия публикува насоки за оценка на капацитета на NCC да управляват средства на ЕС

Цялата публикация „България има срок до края на годината да номинира Национален координационен център в областта на киберсигурността „

Започна приемането на проекти за българския петаскейл суперкомпютър „Discoverer“

До 31 декември 2021 г. ще се оптимизира производителността на машината за конкретни научни или приложни задачи. На следващия етап, след 1 януари 2022 г., кандидатстването ще е с проекти, свързани с научни изследвания и технологично развитие, като процедурата ще бъде обявена публично както от българска страна, така и от страна на EuroHPC JU

Цялата публикация „Започна приемането на проекти за българския петаскейл суперкомпютър „Discoverer““

Публикуваха насоките, които казват кога могат да се ограничават правата на субектите на данни съгласно член 23 от GDPR

При разследване на нарушение на етиката за регламентирана професия като лекарската, може законодателят да позволи информацията може да не се разкрие на субекта на данни за ограничен период от време

Цялата публикация „Публикуваха насоките, които казват кога могат да се ограничават правата на субектите на данни съгласно член 23 от GDPR“

Как се обработват лични данни от районните избирателни комисии?

Застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци

Цялата публикация „Как се обработват лични данни от районните избирателни комисии?“

Ирландският надзорен орган е обвинен в опит за цензура, спечели делото за глобата от 450 000 евро на Twitter

Неправителствената организация за защита на неприкосновеността на личния живот noyb отказва да изтрие публикацията си за очакваната санкция на Facebook

Цялата публикация „Ирландският надзорен орган е обвинен в опит за цензура, спечели делото за глобата от 450 000 евро на Twitter“

Как се обработват лични данни по време на избори?

Секционната избирателна комисия е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Цялата публикация „Как се обработват лични данни по време на избори?“