Как EDPB оценява мобилните приложения в помощ на борбата с пандемията COVID-19

Ето писмото на Председателя на Европейския комитет по защита на данните Андреа Йелинек до ЕК: оценка на въздействието, поверителност на етапа на проектиране и по подразбиране и програмен код, публично достъпен за възможно най-широк контрол от научната общност

Цялата публикация „Как EDPB оценява мобилните приложения в помощ на борбата с пандемията COVID-19“