Европейският комитет за защита на данните публикува първите стандартни договорни клаузи между администратори и обработващи лични данни

Окончателният текст на датските SCC е публикуван в Регистър на решенията, взети от надзорните органи и съдилищата по въпроси, разглеждани в рамките на механизма за съгласуваност на сайта на ЕКЗД. Започна общественото обсъждане на одобрения проект на насоки за правото да бъдеш забравен от търсачките

Цялата публикация „Европейският комитет за защита на данните публикува първите стандартни договорни клаузи между администратори и обработващи лични данни“

Започна общественото обсъждане на Насоките за защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране

Европейският комитет по защита на данните обяви, че приема предложения по текста до 16 януари 2020 г.

Цялата публикация „Започна общественото обсъждане на Насоките за защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране“

Готови са насоките за териториалния обхват на GDPR

Европейският комитет за защита на данните (EDPB) публикува становището си  по прилагането на член 3 от Регламент 2016/679/ ЕС след обществена консултация

Цялата публикация „Готови са насоките за териториалния обхват на GDPR“

Италианският орган по защита на данните одобри кодекса на поведение за кредитните институции

Чака се акредитация на органа за наблюдение, което изисква положителното становище на EDPB.

Цялата публикация „Италианският орган по защита на данните одобри кодекса на поведение за кредитните институции“

Актуализирани са насоките за обработката на лични данни при предоставяне на онлайн услуги

Европейският комитет по защита на данните (EDPB) публикува актуализираните след обществено обсъждане Насоки 2/2019 относно обработката на лични данни съгласно член 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) в контекста на предоставянето на онлайн услуги на субектите на данни.

Цялата публикация „Актуализирани са насоките за обработката на лични данни при предоставяне на онлайн услуги“

Почина Джовани Бутарели, ръководителят на Европейския надзорен орган по защита на данните

С, Ciao Giovanni, завършва съобщението на сайта на EDPS за загубата

Цялата публикация „Почина Джовани Бутарели, ръководителят на Европейския надзорен орган по защита на данните“

Европейският комитет по защита на данните публикува годишния си доклад

В доклада има връзки към най-важните насоки и решения на Европейския комитет по защита на данните (EDPB)

Цялата публикация „Европейският комитет по защита на данните публикува годишния си доклад“

На 15 юли EDPB започва обществено обсъждане на насоките за видеонаблюдение

Европейският комитет по защита на данните започва в понеделник да приема становища за Насоки 3/2019 относно обработката на лични данни чрез видеонаблюдение

Цялата публикация „На 15 юли EDPB започва обществено обсъждане на насоките за видеонаблюдение“