Андреа Йелинек: Нужен е общ европейски подход за обработване на правилните лични данни при отварянето на границите

Отмяната на контрола на вътрешните граници в ЕС и останалите дейности от пътната карта за постепенно намаляване на мерките за предпазване от коронавируса, изискват необходима и пропорционална информация

Цялата публикация „Андреа Йелинек: Нужен е общ европейски подход за обработване на правилните лични данни при отварянето на границите“

Вече не можете да използвате Сookie walls на сайтовете си

Публикуваха новите европейски насоки за съгласие за обработване на лични данни. Скролването в сайта не означава, че сте приели бисквитките му

Цялата публикация „Вече не можете да използвате Сookie walls на сайтовете си“

Публикуваха европейското ръководство за мобилните приложения за проследяване на контактите в контекста на пандемията от COVID-19

Документът е част от Насоките на EDPB относно използването на данни за местоположението и инструменти за проследяване

Цялата публикация „Публикуваха европейското ръководство за мобилните приложения за проследяване на контактите в контекста на пандемията от COVID-19“

Как EDPB оценява мобилните приложения в помощ на борбата с пандемията COVID-19

Ето писмото на Председателя на Европейския комитет по защита на данните Андреа Йелинек до ЕК: оценка на въздействието, поверителност на етапа на проектиране и по подразбиране и програмен код, публично достъпен за възможно най-широк контрол от научната общност

Цялата публикация „Как EDPB оценява мобилните приложения в помощ на борбата с пандемията COVID-19“

Полският надзорен орган за защита на данните глоби с 20 000 злоти училище заради достъп чрез пръстови отпечатъци до училищния стол

През учебната 2019/2020 г. 680 ученици са използвали биометричен четец, а четирима ученици – алтернативна система за идентификация.

Цялата публикация „Полският надзорен орган за защита на данните глоби с 20 000 злоти училище заради достъп чрез пръстови отпечатъци до училищния стол“

EDPB: Правилата за защита на данните не пречат на мерките, предприети в борбата срещу пандемията на коронавирус, но дори в тези изключителни моменти трябва да се гарантира защитата на личните данни

КЗЛД излезе със съобщение относно присъствието на откритите заседания и получаването на информация по преписки

Цялата публикация „EDPB: Правилата за защита на данните не пречат на мерките, предприети в борбата срещу пандемията на коронавирус, но дори в тези изключителни моменти трябва да се гарантира защитата на личните данни“

До 20 март ще продължи общественото обсъждане на насоките за обработката на лични данни в умните превозни средства и техните мобилни приложения

Европейският комитет за защита на данните EDPB публикува текста на документа на сайта си

Цялата публикация „До 20 март ще продължи общественото обсъждане на насоките за обработката на лични данни в умните превозни средства и техните мобилни приложения“

Публикуваха насоките за видеонаблюдението

Европейският комитет за защита на данните (EDPB) качи на сайта си Насоки 3/2019 относно обработката на лични данни чрез видео устройства – версия, приета след обществено обсъждане

Цялата публикация „Публикуваха насоките за видеонаблюдението“