Общественото обсъждане на насоките за взаимодействието между чл. 3 и Глава V от GDPR е до края на януари

В българския превод на регламента е използван изразът „предаване на лични данни“, когато се говори за международен трансфер

Цялата публикация „Общественото обсъждане на насоките за взаимодействието между чл. 3 и Глава V от GDPR е до края на януари“

Няколко задължителни четива за длъжностни лица по защита на данните

Европейският комитет публикува още текстове за обществено обсъждане, както и окончателни варианти на насоки, свързани с поверителността

Цялата публикация „Няколко задължителни четива за длъжностни лица по защита на данните“

Кои български казуси влязоха в годишния отчет на Европейския комитет по защита на данните?

Българският надзорен орган е наложил административни санкции в размер на 265 207 евро

Цялата публикация „Кои български казуси влязоха в годишния отчет на Европейския комитет по защита на данните?“

Последни два дни за изразяване на становища по проекта на Насоки относно виртуалните гласови асистенти

Вече има 18 становища на сайта на Европейския комитет по защита на данните

Цялата публикация „Последни два дни за изразяване на становища по проекта на Насоки относно виртуалните гласови асистенти“

Ето текста на бъдещия регламент за управление на данните

Предложение за Регламент на Европейския Парламент и на Съвета относно европейска рамка за управление на данните (Акт за управление на данните), наричан от мен проект за закон

Цялата публикация „Ето текста на бъдещия регламент за управление на данните“

Напредва процедурата по обсъждане на Закона за управление на данните

Европейският комитет по защита на данните и Европейският надзорен орган по защита на данните приеха съвместно становище относно DGA

  Цялата публикация „Напредва процедурата по обсъждане на Закона за управление на данните“

EDPB отбелязва Деня на защита на данните с видеопоздравление от надзорните органи

Европейският комитет по защита на данните отправи силно послание към служителите на националните ведомства, бизнеса и хората

Цялата публикация „EDPB отбелязва Деня на защита на данните с видеопоздравление от надзорните органи“

Европейският комитет по защита на данните публикува окончателните насоки за прилагането на втората директива за платежни услуги и GDPR

Уточнено е съдържанието на повтарящите се в двата документа понятия с примери

Цялата публикация „Европейският комитет по защита на данните публикува окончателните насоки за прилагането на втората директива за платежни услуги и GDPR“

Започна общественото обсъждане на насоки, свързани в ограничаването правата на субектите на данни съгласно член 23 от GDPR

Крайният срок за становища по текста е 12 февруари

Цялата публикация „Започна общественото обсъждане на насоки, свързани в ограничаването правата на субектите на данни съгласно член 23 от GDPR“