Неделна разходка 29

Всяка неделя да разказвам за смешни истории, свързани със социалните мрежи, GDPR и сигурността на личните данни в интернет. Днес не са смешни.

Ще обобщя въпроси, които не се задават след изтичането на данни от НАП, но искат бърз отговор.

Защо БТВ прави интервю с психолог, а не с представител на Националния център за действие при инциденти в информационната сигурност?

Защо българският екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (CSIRTs), предвиден в Директива (ЕС) 2016/1148, е само един, а в Чехия екипите са 43, а в Словакия – 9? Тук можете да видите пълния списък с екипите и техните координати, а на сайта на ENISA можете да мерите по-подробна информация за тях.

Защо общините не обявят възможността всеки да поиска забрана за издаване на данъчна оценка с подаване на Заявление за забрана за издаване на данъчна оценка на имот?

Защо Агенцията по вписванията отново не обяви възможността всеки да отбележи в имотния регистър, че имотът му не се продава?

Защо фирмите за бързи кредити не се задължат да приложат Директива PSD2?

Можете да споделите: