Шефът на НАП може да подаде жалби заради публикациите в медиите на здравния му статус

Комисията за защита на личните данни трябва да бъде сезирана и за злоупотребата на човека, достъпил незаконно до информацията в базата на приходната администрация

Цялата публикация „Шефът на НАП може да подаде жалби заради публикациите в медиите на здравния му статус“

ВАС публикува списък с приключили дела срещу НАП и въпроси до Съда на ЕС

„Безспорно установеният факт на изтекла информация от информационната система на НАП вследствие на неправомерен достъп обуславя извод за бездействие от страна на агенцията да осигури надеждност и сигурност на личните данни, “ пише в текста

Цялата публикация „ВАС публикува списък с приключили дела срещу НАП и въпроси до Съда на ЕС“

Ето текстовете на още две решения на ВАС за теча на лични данни от НАП

„ … евентуалните вреди са причинени не от бездействие на НАП, а „от публичното оповестяване в интернет пространство на достъпените по неправомерен начин нейни данни, което е действие, опосредяващо нестъпването на крайния резултат“. Верно ли ли? Защо тогава не съдите тези, които публично оповестиха пътечката до данните?

Цялата публикация „Ето текстовете на още две решения на ВАС за теча на лични данни от НАП“

Ето текста на поредното произнасяне на ВАС за теча на лични данни от НАП

Според съда първоинстанционното решение остава в сила, защото е „обосновано, постановено в съответствие с материалния закон и при липса на съществени нарушения на съдопроизводствените правила“

Цялата публикация „Ето текста на поредното произнасяне на ВАС за теча на лични данни от НАП“

Ново решение на административен съд по делата срещу НАП

Приходната агенция е констатирала едва етапа на разпространение на данните в интернет пространството и липсват данни да е идентифицирала самото достъпване на данните и тяхното копиране

Цялата публикация „Ново решение на административен съд по делата срещу НАП“

Административният съд в Русе излезе с решение по жалба за изтеклите лични данни от НАП

Претърпяните емоционални и психически страдания на ищеца се обезщетяват с 1 лев

Цялата публикация „Административният съд в Русе излезе с решение по жалба за изтеклите лични данни от НАП“

Неделна разходка 28: Ето едно от решенията на съда по делата за неимуществени вреди от теча на лични данни от НАП

„Обстоятелството, че е изтекла информация от сървърите на НАП, вследствие неоторизиран достъп безспорно, според настоящият състав на съда сочи на противоправно бездействие на ответника да изпълни произтичащи от посочените разпоредби задължения да осигури достатъчна надеждност и сигурност на информационната си система, да защити физическите лица във връзка с обработването на личните им данни по см. на § 1 т.4 от ДР на ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679, в т.ч. правото на защита на личните им данни“, пише в едно от съдебните решения.

Цялата публикация „Неделна разходка 28: Ето едно от решенията на съда по делата за неимуществени вреди от теча на лични данни от НАП“

Неделна разходка 20: Какво отговори КЗЛД на жалба срещу НАП?

В края на февруари комисията е започнала да разглежда жалбите за изтеклите от приходната администрация лични данни, става ясно от бюлетина от месец май

Цялата публикация „Неделна разходка 20: Какво отговори КЗЛД на жалба срещу НАП?“