Ново решение на административен съд по делата срещу НАП

Приходната агенция е констатирала едва етапа на разпространение на данните в интернет пространството и липсват данни да е идентифицирала самото достъпване на данните и тяхното копиране

Цялата публикация „Ново решение на административен съд по делата срещу НАП“

Административният съд в Русе излезе с решение по жалба за изтеклите лични данни от НАП

Претърпяните емоционални и психически страдания на ищеца се обезщетяват с 1 лев

Цялата публикация „Административният съд в Русе излезе с решение по жалба за изтеклите лични данни от НАП“

Неделна разходка 28: Ето едно от решенията на съда по делата за неимуществени вреди от теча на лични данни от НАП

„Обстоятелството, че е изтекла информация от сървърите на НАП, вследствие неоторизиран достъп безспорно, според настоящият състав на съда сочи на противоправно бездействие на ответника да изпълни произтичащи от посочените разпоредби задължения да осигури достатъчна надеждност и сигурност на информационната си система, да защити физическите лица във връзка с обработването на личните им данни по см. на § 1 т.4 от ДР на ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679, в т.ч. правото на защита на личните им данни“, пише в едно от съдебните решения.

Цялата публикация „Неделна разходка 28: Ето едно от решенията на съда по делата за неимуществени вреди от теча на лични данни от НАП“

Неделна разходка 20: Какво отговори КЗЛД на жалба срещу НАП?

В края на февруари комисията е започнала да разглежда жалбите за изтеклите от приходната администрация лични данни, става ясно от бюлетина от месец май

Цялата публикация „Неделна разходка 20: Какво отговори КЗЛД на жалба срещу НАП?“

Кои са проблемните сектори при прилагането GDPR и Закона за защита на личните данни?

В отчета на КЗЛД за миналата година разделът започва с нарушенията в сферата на телекомуникациите, следват колекторските фирми, както и дружествата, предоставящи маркетингови съобщения или извършващи проучвания, анкети и други подобни дейности (колцентрове)

Цялата публикация „Кои са проблемните сектори при прилагането GDPR и Закона за защита на личните данни?“

На 11 май ще е следващото заседание на съда по жалбата на НАП срещу глобата от КЗЛД

Санкцията от 5,1 млн. лева още не е платена от приходната администрация

Цялата публикация „На 11 май ще е следващото заседание на съда по жалбата на НАП срещу глобата от КЗЛД“

Административен съд София-град ще се произнесе по жалбата, озаглавена „колективен иск” срещу НАП, определи петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд

Производството е уредено като административно по жалба и се разглеждано по реда на АПК. Определението е публикувано в рубриката Решения на ВКС по дела с изключителна значимост и интерес

Цялата публикация „Административен съд София-град ще се произнесе по жалбата, озаглавена „колективен иск” срещу НАП, определи петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд“

Как приключи работата на парламентарната комисия за проучване на атаката срещу НАП

Протокол от последното заседание на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за приходите, проведено на 28 ноември 2019 година

Цялата публикация „Как приключи работата на парламентарната комисия за проучване на атаката срещу НАП“