EDPB приема становища за кодексите за поведение до 2 април

Европейският комитет за защита на данните публикува насоки относно кодексите за поведение и органите за мониторинг съгласно Регламент 2016/679.

EDPB приема коментари по насоките относно кодексите за поведение и органите за мониторинг съгласно Регламент 2016/679 до 2 април 2019 година на адрес EDPB@edpb.europa.eu.

Тъй като резултатите от общественото обсъждане са публични, коментарите ще бъдат изцяло публикувани на уебсайта на EDPB.

От комитета уточняват, че „ако становището съдържа лични данни, те също ще бъдат достъпни на уебсайта на EDPB, освен ако не възразите срещу обработката им на конкретни основания. Ако желаете да подадете възражение, моля, изпратете ни имейл, в който се посочват конкретните основания за вашето възражение.“

Насоките относно кодексите за поведение бяха приети по време на седмата  пленарна сесия на EDPB на 12 февруари. Целта на документа е да се предоставят практически насоки и помощ за тълкуване във връзка с прилагането на членове 40 и 41 от GDPR. Насоките имат за цел да помогнат за изясняване на процедурите и правилата, свързани с представянето, одобряването и публикуването на кодекси за поведение както на национално, така и на европейско равнище. Тези насоки следва да действат и като ясна рамка за всички компетентни надзорни органи, Съвета и Комисията, за да оценяват последователно кодексите за поведение и да рационализират процедурите, включени в процеса на оценяване.

Можете да споделите: