EDPB приема становища за кодексите за поведение до 2 април

Европейският комитет за защита на данните публикува насоки относно кодексите за поведение и органите за мониторинг съгласно Регламент 2016/679.

Цялата публикация „EDPB приема становища за кодексите за поведение до 2 април“