Становище на КЗЛД  относно обработване на лични данни на основание Закона за мерките срещу финансирането на тероризма

Според надзорния орган за целите на изпълнението на закона не може да се използва основанието легитимен интерес на администратора при назначаване на служители

Цялата публикация „Становище на КЗЛД  относно обработване на лични данни на основание Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“

Неделна разходка 39: Семейство разбира от възложена ревизия на НАП, че получават парични преводи

Подават жалба в Комисията за защита на личните данни и откриват измамница, теглила суми 7 пъти в рамките на 3 месеца

Цялата публикация „Неделна разходка 39: Семейство разбира от възложена ревизия на НАП, че получават парични преводи“

Омбудсманът съобщи за нарушаване на сигурността на лични данни по реда на GDPR

Изтрита е  част от регистъра с жалби и сигнали като засегнатите са около 60 хиляди души.

Цялата публикация „Омбудсманът съобщи за нарушаване на сигурността на лични данни по реда на GDPR“

Честит празник на всички от сферата на защитата на личните данни!

На 28 януари КЗЛД отбеляза Деня за защита на личните данни с организиране на приемна, студентски конкурс за есе, Анкета за ДЛЗД в публичния сектор и нова информационна брошура

Цялата публикация „Честит празник на всички от сферата на защитата на личните данни!“

Административен съд София-град ще се произнесе по жалбата, озаглавена „колективен иск” срещу НАП, определи петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд

Производството е уредено като административно по жалба и се разглеждано по реда на АПК. Определението е публикувано в рубриката Решения на ВКС по дела с изключителна значимост и интерес

Цялата публикация „Административен съд София-град ще се произнесе по жалбата, озаглавена „колективен иск” срещу НАП, определи петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд“

„Дунчева Консултинг“ е доверената консултантска компания, която предлага уникални услуги за своите уникални клиенти

Вашият личен съветник за поверителността

Срещу 110 лева на месец получавате:

Цялата публикация „„Дунчева Консултинг“ е доверената консултантска компания, която предлага уникални услуги за своите уникални клиенти“

„Дунчева Консултинг“ ще ви помогне да отговорите на въпроса Как да се съобразя с GDPR?

Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) съдържа няколко принципа, свързани с обработката на лични данни. Тези принципи трябва да бъдат вашите ориентири, когато решавате кои лични данни да събирате и защо, къде да ги съхранявате, как да се справите с тях, какво правите с тях и кога да ги изтриете, след като вече не са необходими.

Цялата публикация „„Дунчева Консултинг“ ще ви помогне да отговорите на въпроса Как да се съобразя с GDPR?“

Остарели наредби изискват регистрация в Комисията за защита на личните данни

Комисията за защита на личните данни прикани днес компетентните органи, приели подзаконови нормативни актове с отпадналото изискване за регистрация, да предприемат необходимите стъпки за промени

Цялата публикация „Остарели наредби изискват регистрация в Комисията за защита на личните данни“

Променят наредбата, по която органите на съдебната власт получават достъп до Регистъра на населението

Общественото обсъждане е до 18 ноември

Цялата публикация „Променят наредбата, по която органите на съдебната власт получават достъп до Регистъра на населението“