Честит празник на всички от сферата на защитата на личните данни!

На 28 януари КЗЛД отбеляза Деня за защита на личните данни с организиране на приемна, студентски конкурс за есе, Анкета за ДЛЗД в публичния сектор и нова информационна брошура

Цялата публикация „Честит празник на всички от сферата на защитата на личните данни!“

Административен съд София-град ще се произнесе по жалбата, озаглавена „колективен иск” срещу НАП, определи петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд

Производството е уредено като административно по жалба и се разглеждано по реда на АПК. Определението е публикувано в рубриката Решения на ВКС по дела с изключителна значимост и интерес

Цялата публикация „Административен съд София-град ще се произнесе по жалбата, озаглавена „колективен иск” срещу НАП, определи петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд“

„Дунчева Консултинг“ е доверената консултантска компания, която предлага уникални услуги за своите уникални клиенти

Вашият личен съветник за поверителността

Срещу 90 лева на месец получавате:

Цялата публикация „„Дунчева Консултинг“ е доверената консултантска компания, която предлага уникални услуги за своите уникални клиенти“

„Дунчева Консултинг“ ще ви помогне да отговорите на въпроса Как да се съобразя с GDPR?

Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) съдържа няколко принципа, свързани с обработката на лични данни. Тези принципи трябва да бъдат вашите ориентири, когато решавате кои лични данни да събирате и защо, къде да ги съхранявате, как да се справите с тях, какво правите с тях и кога да ги изтриете, след като вече не са необходими.

Цялата публикация „„Дунчева Консултинг“ ще ви помогне да отговорите на въпроса Как да се съобразя с GDPR?“

Остарели наредби изискват регистрация в Комисията за защита на личните данни

Комисията за защита на личните данни прикани днес компетентните органи, приели подзаконови нормативни актове с отпадналото изискване за регистрация, да предприемат необходимите стъпки за промени

Цялата публикация „Остарели наредби изискват регистрация в Комисията за защита на личните данни“

Променят наредбата, по която органите на съдебната власт получават достъп до Регистъра на населението

Общественото обсъждане е до 18 ноември

Цялата публикация „Променят наредбата, по която органите на съдебната власт получават достъп до Регистъра на населението“

Двудневен национален учебен семинар ще изяснява статута, изискванията и задачите на длъжностното лице по защита на данните

НКЦ „Решение” ООД и ИК „Труд и право” организират учебен семинар за администратори и длъжностни лица по защита на данните

Цялата публикация „Двудневен национален учебен семинар ще изяснява статута, изискванията и задачите на длъжностното лице по защита на данните“

КЗЛД: не разрешаваме на Държавната агенция за закрила на детето директен достъп до ЕСГРАОН, информация се предоставя с писмени запитвания

В Бюлетина на Комисията за защита на личните данни е публикувано становище по запитване на д-р Елеонора Лилова, Председател на Държавна агенция за закрила на детето относно предоставяне на достъп до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“.

Цялата публикация „КЗЛД: не разрешаваме на Държавната агенция за закрила на детето директен достъп до ЕСГРАОН, информация се предоставя с писмени запитвания“

Какво пише в становището на Комисията за защита на личните данни до Конституционния съд

Петдесет и пет народни представители от 44-то Народно събрание поискаха съдът да се произнесе дали е противоконституционна разпоредбата на чл. 25з, ал. 2 от Закона за защита на личните данни

Цялата публикация „Какво пише в становището на Комисията за защита на личните данни до Конституционния съд“

КЗЛД напомня: съгласието е основание за обработване на лични данни при подписки, социологически проучвания или изпращане на електронни съобщения с цел предизборна агитация

Комисията за защита на личните данни напомни за съвместните указания с Централната избирателна комисия относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес

Цялата публикация „КЗЛД напомня: съгласието е основание за обработване на лични данни при подписки, социологически проучвания или изпращане на електронни съобщения с цел предизборна агитация“