Могат ли да се снимат личните карти на съдебните заседатели, за да им издадат електронни подписи?

Инспекторатът на Висшия съдебен съвет е питал Комисията за защита на личните данни по въпроса

Цялата публикация „Могат ли да се снимат личните карти на съдебните заседатели, за да им издадат електронни подписи?“

Издадоха съвместни указания нa Комисията за защита на личните данни и Комисията за регулиране на съобщенията за длъжниците

Общественото обсъждане е до 27 септември 2021 г.

Цялата публикация „Издадоха съвместни указания нa Комисията за защита на личните данни и Комисията за регулиране на съобщенията за длъжниците“

ГРАО пита дали да даде на общините информация за семейството на бъдещите първокласници

Недоумявам каква е идеята на въпроса – нали не си представяте вариант, в който Комисията за защита на личните данни казва „Не, не давайте тази информация“

Цялата публикация „ГРАО пита дали да даде на общините информация за семейството на бъдещите първокласници“

Ще бъде ли възможно разкриването на IP адреси на потребители и съобщаването на техните имена и пощенски адреси на притежателя на права върху интелектуална собственост или на трето лице, за да може да предяви иск за обезщетение?

Съд на ЕС: Искането за информация на притежателя на правата върху интелектуална собственост не може да представлява злоупотреба и трябва да бъде основателно и пропорционално

Цялата публикация „Ще бъде ли възможно разкриването на IP адреси на потребители и съобщаването на техните имена и пощенски адреси на притежателя на права върху интелектуална собственост или на трето лице, за да може да предяви иск за обезщетение?“

Правомощията на националните надзорни органи във връзка с трансграничното обработване на лични данни

Европейският съд: Член 58, параграф 5 от GDPR има директен ефект, така че национален надзорен орган може да се позове на посочената разпоредба, за да инициира или продължи съдебно производство срещу частноправни субекти, дори тази разпоредба да не е била специално въведена в законодателството на съответната държава членка.

Цялата публикация „Правомощията на националните надзорни органи във връзка с трансграничното обработване на лични данни“

Становище на КЗЛД  относно обработване на лични данни на основание Закона за мерките срещу финансирането на тероризма

Според надзорния орган за целите на изпълнението на закона не може да се използва основанието легитимен интерес на администратора при назначаване на служители

Цялата публикация „Становище на КЗЛД  относно обработване на лични данни на основание Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“

Неделна разходка 39: Семейство разбира от възложена ревизия на НАП, че получават парични преводи

Подават жалба в Комисията за защита на личните данни и откриват измамница, теглила суми 7 пъти в рамките на 3 месеца

Цялата публикация „Неделна разходка 39: Семейство разбира от възложена ревизия на НАП, че получават парични преводи“

Омбудсманът съобщи за нарушаване на сигурността на лични данни по реда на GDPR

Изтрита е  част от регистъра с жалби и сигнали като засегнатите са около 60 хиляди души.

Цялата публикация „Омбудсманът съобщи за нарушаване на сигурността на лични данни по реда на GDPR“

Честит празник на всички от сферата на защитата на личните данни!

На 28 януари КЗЛД отбеляза Деня за защита на личните данни с организиране на приемна, студентски конкурс за есе, Анкета за ДЛЗД в публичния сектор и нова информационна брошура

Цялата публикация „Честит празник на всички от сферата на защитата на личните данни!“