Ще бъде ли възможно разкриването на IP адреси на потребители и съобщаването на техните имена и пощенски адреси на притежателя на права върху интелектуална собственост или на трето лице, за да може да предяви иск за обезщетение?

Съд на ЕС: Искането за информация на притежателя на правата върху интелектуална собственост не може да представлява злоупотреба и трябва да бъде основателно и пропорционално

Цялата публикация „Ще бъде ли възможно разкриването на IP адреси на потребители и съобщаването на техните имена и пощенски адреси на притежателя на права върху интелектуална собственост или на трето лице, за да може да предяви иск за обезщетение?“

Правомощията на националните надзорни органи във връзка с трансграничното обработване на лични данни

Европейският съд: Член 58, параграф 5 от GDPR има директен ефект, така че национален надзорен орган може да се позове на посочената разпоредба, за да инициира или продължи съдебно производство срещу частноправни субекти, дори тази разпоредба да не е била специално въведена в законодателството на съответната държава членка.

Цялата публикация „Правомощията на националните надзорни органи във връзка с трансграничното обработване на лични данни“

Становище на КЗЛД  относно обработване на лични данни на основание Закона за мерките срещу финансирането на тероризма

Според надзорния орган за целите на изпълнението на закона не може да се използва основанието легитимен интерес на администратора при назначаване на служители

Цялата публикация „Становище на КЗЛД  относно обработване на лични данни на основание Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“

Неделна разходка 39: Семейство разбира от възложена ревизия на НАП, че получават парични преводи

Подават жалба в Комисията за защита на личните данни и откриват измамница, теглила суми 7 пъти в рамките на 3 месеца

Цялата публикация „Неделна разходка 39: Семейство разбира от възложена ревизия на НАП, че получават парични преводи“

Омбудсманът съобщи за нарушаване на сигурността на лични данни по реда на GDPR

Изтрита е  част от регистъра с жалби и сигнали като засегнатите са около 60 хиляди души.

Цялата публикация „Омбудсманът съобщи за нарушаване на сигурността на лични данни по реда на GDPR“

Честит празник на всички от сферата на защитата на личните данни!

На 28 януари КЗЛД отбеляза Деня за защита на личните данни с организиране на приемна, студентски конкурс за есе, Анкета за ДЛЗД в публичния сектор и нова информационна брошура

Цялата публикация „Честит празник на всички от сферата на защитата на личните данни!“

Административен съд София-град ще се произнесе по жалбата, озаглавена „колективен иск” срещу НАП, определи петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд

Производството е уредено като административно по жалба и се разглеждано по реда на АПК. Определението е публикувано в рубриката Решения на ВКС по дела с изключителна значимост и интерес

Цялата публикация „Административен съд София-град ще се произнесе по жалбата, озаглавена „колективен иск” срещу НАП, определи петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд“

„Дунчева Консултинг“ е доверената консултантска компания, която предлага уникални услуги за своите уникални клиенти

Вашият личен съветник за поверителността

Срещу 110 лева на месец получавате:

Цялата публикация „„Дунчева Консултинг“ е доверената консултантска компания, която предлага уникални услуги за своите уникални клиенти“

„Дунчева Консултинг“ ще ви помогне да отговорите на въпроса Как да се съобразя с GDPR?

Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) съдържа няколко принципа, свързани с обработката на лични данни. Тези принципи трябва да бъдат вашите ориентири, когато решавате кои лични данни да събирате и защо, къде да ги съхранявате, как да се справите с тях, какво правите с тях и кога да ги изтриете, след като вече не са необходими.

Цялата публикация „„Дунчева Консултинг“ ще ви помогне да отговорите на въпроса Как да се съобразя с GDPR?“