Омбудсманът съобщи за нарушаване на сигурността на лични данни по реда на GDPR

Изтрита е  част от регистъра с жалби и сигнали като засегнатите са около 60 хиляди души.

Цялата публикация “Омбудсманът съобщи за нарушаване на сигурността на лични данни по реда на GDPR”

Честит празник на всички от сферата на защитата на личните данни!

На 28 януари КЗЛД отбеляза Деня за защита на личните данни с организиране на приемна, студентски конкурс за есе, Анкета за ДЛЗД в публичния сектор и нова информационна брошура

Цялата публикация “Честит празник на всички от сферата на защитата на личните данни!”

Административен съд София-град ще се произнесе по жалбата, озаглавена „колективен иск” срещу НАП, определи петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд

Производството е уредено като административно по жалба и се разглеждано по реда на АПК. Определението е публикувано в рубриката Решения на ВКС по дела с изключителна значимост и интерес

Цялата публикация “Административен съд София-град ще се произнесе по жалбата, озаглавена „колективен иск” срещу НАП, определи петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд”

„Дунчева Консултинг“ е доверената консултантска компания, която предлага уникални услуги за своите уникални клиенти

Вашият личен съветник за поверителността

Срещу 110 лева на месец получавате:

Цялата публикация “„Дунчева Консултинг“ е доверената консултантска компания, която предлага уникални услуги за своите уникални клиенти”

„Дунчева Консултинг“ ще ви помогне да отговорите на въпроса Как да се съобразя с GDPR?

Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) съдържа няколко принципа, свързани с обработката на лични данни. Тези принципи трябва да бъдат вашите ориентири, когато решавате кои лични данни да събирате и защо, къде да ги съхранявате, как да се справите с тях, какво правите с тях и кога да ги изтриете, след като вече не са необходими.

Цялата публикация “„Дунчева Консултинг“ ще ви помогне да отговорите на въпроса Как да се съобразя с GDPR?”

Остарели наредби изискват регистрация в Комисията за защита на личните данни

Комисията за защита на личните данни прикани днес компетентните органи, приели подзаконови нормативни актове с отпадналото изискване за регистрация, да предприемат необходимите стъпки за промени

Цялата публикация “Остарели наредби изискват регистрация в Комисията за защита на личните данни”

Променят наредбата, по която органите на съдебната власт получават достъп до Регистъра на населението

Общественото обсъждане е до 18 ноември

Цялата публикация “Променят наредбата, по която органите на съдебната власт получават достъп до Регистъра на населението”

Двудневен национален учебен семинар ще изяснява статута, изискванията и задачите на длъжностното лице по защита на данните

НКЦ „Решение” ООД и ИК „Труд и право” организират учебен семинар за администратори и длъжностни лица по защита на данните

Цялата публикация “Двудневен национален учебен семинар ще изяснява статута, изискванията и задачите на длъжностното лице по защита на данните”

КЗЛД: не разрешаваме на Държавната агенция за закрила на детето директен достъп до ЕСГРАОН, информация се предоставя с писмени запитвания

В Бюлетина на Комисията за защита на личните данни е публикувано становище по запитване на д-р Елеонора Лилова, Председател на Държавна агенция за закрила на детето относно предоставяне на достъп до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“.

Цялата публикация “КЗЛД: не разрешаваме на Държавната агенция за закрила на детето директен достъп до ЕСГРАОН, информация се предоставя с писмени запитвания”