Последни два дни за изразяване на становища по проекта на Насоки относно виртуалните гласови асистенти

Вече има 18 становища на сайта на Европейския комитет по защита на данните

Цялата публикация „Последни два дни за изразяване на становища по проекта на Насоки относно виртуалните гласови асистенти“

Испанският орган за защита на данните налага глоби на компании за нарушаване на GDPR

Изпращането на реклами, въпреки включването в система за отказ, е забранено и от закона за далекосъобщенията

Цялата публикация „Испанският орган за защита на данните налага глоби на компании за нарушаване на GDPR“

Кога представителите на доставчици на платежни услуги са и обработващи, и администратори на лични данни?

„Когато едно лице е задължено по закон да извършва дейност, която изисква обработване на лични данни, това лице е администратор по отношение на тези лични данни“, пише в становище на КЗЛД.

Цялата публикация „Кога представителите на доставчици на платежни услуги са и обработващи, и администратори на лични данни?“

Честит празник на всички от сферата на защитата на личните данни!

На 28 януари КЗЛД отбеляза Деня за защита на личните данни с организиране на приемна, студентски конкурс за есе, Анкета за ДЛЗД в публичния сектор и нова информационна брошура

Цялата публикация „Честит празник на всички от сферата на защитата на личните данни!“

Публикувано е заключението на генералния адвокат по дело C-311/18 в Съда на ЕС

Ирландската Комисия за защита на данните (DPC) излезе със специално изявление във връзка със становището на генералния адвокат Saugmandsgaard Øe, че Решение 2010/87/EС на Комисията, относно стандартните договорни клаузи при предаването на лични данни в трети страни, е валидно.

Цялата публикация „Публикувано е заключението на генералния адвокат по дело C-311/18 в Съда на ЕС“

Комисията за защита на личните данни глоби министъра на вътрешните работи с 10 000 лева

Първата глоба от 1000 лева за МВР беше отменена от съда поради незаконосъобразност

Цялата публикация „Комисията за защита на личните данни глоби министъра на вътрешните работи с 10 000 лева“

53 000 лева глоба за мобилен оператор, нарушил GDPR

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) публикува в бюлетина си свое решение от началото на февруари 2019 г. за наложена глоба от 53 000 лева на мобилен оператор.

Цялата публикация „53 000 лева глоба за мобилен оператор, нарушил GDPR“