НАП: Преустановява се вписването и достъпа до регистър на хазартно уязвимите лица за срок от две години

Не са ми известни мотивите на законодателя за това отлагане, но по време на общественото обсъждане през октомври на Стратегията за психично здраве на гражданите на република България 2020 – 2030 г. се оказа ,че хазартната зависимост не е включена, т. е. за лечението й няма държавно финансиране

Цялата публикация „НАП: Преустановява се вписването и достъпа до регистър на хазартно уязвимите лица за срок от две години“

Комисията за защита на личните данни: подайте уведомление с името на ДЛЗД

Надзорниците потвърдиха написаното от мен преди две години – шефът на HR отдела не може да е длъжностно лице по защита на данните

Цялата публикация „Комисията за защита на личните данни: подайте уведомление с името на ДЛЗД“

Неделна разходка 39: Семейство разбира от възложена ревизия на НАП, че получават парични преводи

Подават жалба в Комисията за защита на личните данни и откриват измамница, теглила суми 7 пъти в рамките на 3 месеца

Цялата публикация „Неделна разходка 39: Семейство разбира от възложена ревизия на НАП, че получават парични преводи“

Възможно ли е да ти запорират заплатата без да си клиент, например, на Топлофикация?

Монополист сбърка ЕГН и беше глобен от Комисията за защита на личните данни с 10 000 лева

Цялата публикация „Възможно ли е да ти запорират заплатата без да си клиент, например, на Топлофикация?“

Глобиха електронна медия с 5000 лева за публикуване на подпис

Комисията за защита на личните отбелязва в мотивите за размера на санкцията, че това не е първо нарушение на медията, която е имала за 2018 г. приходи от основаната дейност над един милиона лева

Цялата публикация „Глобиха електронна медия с 5000 лева за публикуване на подпис“

Административният съд в Русе излезе с решение по жалба за изтеклите лични данни от НАП

Претърпяните емоционални и психически страдания на ищеца се обезщетяват с 1 лев

Цялата публикация „Административният съд в Русе излезе с решение по жалба за изтеклите лични данни от НАП“

ВМРО предлага Законът за защита на личните данни да разшири обхвата си и върху данни на юридически лица

В становището на Комисията за защита на личните данни пише, че предложен текст от законопроекта влиза в пряко противоречие с легалната дефиниция на термина „лични данни“ по чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и съображение 14 от същия, като разширява обхвата и върху данни на юридически лица.

Цялата публикация „ВМРО предлага Законът за защита на личните данни да разшири обхвата си и върху данни на юридически лица“

През 2019 г. при 56 943 искания за достъп до трафични данни е отговорено на 56 527

В годишния отчет на КЗЛД пише, че предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, са 117.

Цялата публикация „През 2019 г. при 56 943 искания за достъп до трафични данни е отговорено на 56 527“