Днес се простихме с Бачо Кольо Панамски

Знаем, че не се слага снимка на първия некролог, но няма как това да важи за фотографите

Цялата публикация „Днес се простихме с Бачо Кольо Панамски“

72 часа вместо 24 часа става срокът за отстраняване на технически проблем преди блокиране на фискално устройство

Зам.- изпълнителният директор на НАП Пламен Димитров: Всяка иновация, която не компрометира фиска, може да бъде обмислена и това ще бъде направено.

Цялата публикация „72 часа вместо 24 часа става срокът за отстраняване на технически проблем преди блокиране на фискално устройство“

Неделна разходка 7: Строежи на стероиди, вписване на забавен кадър

ИПК Родина бавно изчезва от гледката

Цялата публикация „Неделна разходка 7: Строежи на стероиди, вписване на забавен кадър“

Как започна приватизацията на авиокомпания „Балкан“?

Подробности за процедурата на подбор на инвеститор

Цялата публикация „Как започна приватизацията на авиокомпания „Балкан“?“

Какви са резултатите от масовата приватизация към октомври на 1999 година?

Отчетите на Центъра за масова приватизация за заявените бонове

Цялата публикация „Какви са резултатите от масовата приватизация към октомври на 1999 година?“

Главният прокурор Иван Гешев възложи на ДАНС пълна проверка на целия приватизационен процес

Ще се установява събрани ли са предвидените в приватизационните договори неустойки, лихви, обезщетения и банкови гаранции, в случай на тяхното частично или цялостно неизпълнение

Цялата публикация „Главният прокурор Иван Гешев възложи на ДАНС пълна проверка на целия приватизационен процес“

Полска глоба от 47 000 евро заради трудно оттегляне на съгласие за обработване на лични данни

Полският надзорен орган наказа с 201 000 PLN компания за нарушаване на GDPR – не са взети подходящи технически и организационни мерки, които биха позволили лесно и ефективно оттегляне на съгласието за обработка на лични данни и упражняване на правото да се поиска изтриване на личните данни („правото да бъдем забравени“)

Цялата публикация „Полска глоба от 47 000 евро заради трудно оттегляне на съгласие за обработване на лични данни“

Парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред прие правилата за избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

На заседанието на комисията днес депутатите одобриха процедурата, по която ще се изслушват кандидатите за надзорния орган

Цялата публикация „Парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред прие правилата за избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни“

НАП публикува отговори на често задавани въпроси по повод неоторизирания достъп до данни

НАП публикува отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с нерегламентирания достъп до данни, подготвени от служители на приходната агенция, нотариуси и финансисти.

Цялата публикация „НАП публикува отговори на често задавани въпроси по повод неоторизирания достъп до данни“

Как умират акциите от масовата приватизация?

Всеки, който иска да види как умират акции от масовата приватизация, може да се разходи до печатницата на ИПК Родина на „Цариградско шосе“.

Сбогом акции! Ирония и сарказъм можете да откриете в постановлението за първия тур от масовата приватизация:

Чл. 8. (1) Центърът за масова приватизация да организира активна разяснителна кампания, включително чрез средствата за масово осведомяване, за пропагандиране начина на извършването, целите и значението на приватизацията чрез инвестиционни бонове.

(2) В едноседмичен срок от влизане в сила на постановлението Центърът за масова приватизация възлага с договор на ИПК  „Родина“ отпечатването на 2 милиона рекламни екземпляра на инвестиционни бонове върху обикновена хартия с цвят и форма, различни от оригиналните, които по време на разяснителната кампания да се раздават на населението.

(3) В двуседмичен срок от влизане в сила на постановлението Центърът за масова приватизация възлага на ИПК „Родина“ отпечатването на брошура с основните нормативни актове относно приватизацията чрез инвестиционни бонове с необходимите пояснения, съдържаща и предварителния списък на държавните предприятия съгласно приложението, в тираж 500 000 екземпляра.