НАП публикува отговори на често задавани въпроси по повод неоторизирания достъп до данни

НАП публикува отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с нерегламентирания достъп до данни, подготвени от служители на приходната агенция, нотариуси и финансисти.

Цялата публикация „НАП публикува отговори на често задавани въпроси по повод неоторизирания достъп до данни“

Как умират акциите от масовата приватизация?

Всеки, който иска да види как умират акции от масовата приватизация, може да се разходи до печатницата на ИПК Родина на „Цариградско шосе“.

Сбогом акции! Ирония и сарказъм можете да откриете в постановлението за първия тур от масовата приватизация:

Чл. 8. (1) Центърът за масова приватизация да организира активна разяснителна кампания, включително чрез средствата за масово осведомяване, за пропагандиране начина на извършването, целите и значението на приватизацията чрез инвестиционни бонове.

(2) В едноседмичен срок от влизане в сила на постановлението Центърът за масова приватизация възлага с договор на ИПК  „Родина“ отпечатването на 2 милиона рекламни екземпляра на инвестиционни бонове върху обикновена хартия с цвят и форма, различни от оригиналните, които по време на разяснителната кампания да се раздават на населението.

(3) В двуседмичен срок от влизане в сила на постановлението Центърът за масова приватизация възлага на ИПК „Родина“ отпечатването на брошура с основните нормативни актове относно приватизацията чрез инвестиционни бонове с необходимите пояснения, съдържаща и предварителния списък на държавните предприятия съгласно приложението, в тираж 500 000 екземпляра.

 

Общо събрание на акционерите на „Рилски лен“ АД на 3 април

Съветът на директорите на „Рилски лен“ АД свиква на 3 април извънредно общо събрание на акционерите.

Цялата публикация „Общо събрание на акционерите на „Рилски лен“ АД на 3 април“

Общо събрание на акционерите на „Булгартабак-Холдинг“ АД на 11 април

Съветът на директорите на „Булгартабак –Холдинг“ АД свиква на 11 април  Общо събрание на акционерите.

Цялата публикация „Общо събрание на акционерите на „Булгартабак-Холдинг“ АД на 11 април“

Какво становище изпратих до Министерството на финансите като притежател на акции от масовата приватизация

Становището ми по представената от Министерството на финансите „Концепция за личните сметки на физически лица, водени от „Централен депозитар“ АД (ЦДАД) в т.нар. Регистър А“ е от гледна точка на притежател на акции от масовата приватизация.

Цялата публикация „Какво становище изпратих до Министерството на финансите като притежател на акции от масовата приватизация“

Бонова книжка #4: Къде са акциите?

Вече съм готова със становището си по представената от Министерството на финансите „Концепция за личните сметки на физически лица, водени от „Централен депозитар“ АД (ЦДАД) в т.н. Регистър А“.

В  четвъртата бонова книжка има 8 акции от ИПК Родина и 8 акции от „Пътно-строителна техника“ ЕАД, София. За ИПК Родина вече писах.

Ето какво пише във финансовия отчет на ПСТ за 2007 г.:

ПСТ според последния публикуван финансов отчет е 100% собственост на кипърската Колвик Сървисис Лимитид.

Как са се изпарили 8-те ни акции? Не зная. Но вече съм сигурна: приберете тази концепция. Ако искате, напишете нова, но чак след като разрешите всички проблеми на пазара с акции. Нормативната база за безналичните акции е от 1996 година.

А знаете кой е представлявал България на едно от най-важните заседания на  Европейски орган за ценни книжа и пазари за 2018 г., когато е обсъждано влиянието на Brexit? Главен експерт. Не зная колко ни е членският внос в ESMA, но според отчета на КНФ за 2017 г. общо разходите за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности са  1 801 182 лв. Разходът е за годишен членски внос на КФН в Европейските надзорни органи: EIOPA и ESMA, както и за годишен членски внос в международните организации: IOSCO, IAIS и IOPS.

Бонова книжка #3: 9 акции са заспали завинаги, 8 не искат да ходят при инвестиционен посредник

На фона на публикуваната от Министерството на финансите „Концепция за личните сметки на физически лица, водени от „Централен депозитар“ АД (ЦДАД) в т.н. Регистър А“ всеки притежател на бонова книжка може да предприеме няколко неща, които да му помогнат да спаси акциите си от национализация.

Цялата публикация „Бонова книжка #3: 9 акции са заспали завинаги, 8 не искат да ходят при инвестиционен посредник“

Холандия, Германия и Великобритания с най-много уведомления за нарушения на GDPR, за България няма данни

Над 59 000 уведомления за нарушаване на данните са били изпратени от публични и частни организации след влизането в сила на GDPR на 25 май 2018 г

Цялата публикация „Холандия, Германия и Великобритания с най-много уведомления за нарушения на GDPR, за България няма данни“

Бонова книжка #2: Мистерии и загадки

Бонова книжка #2 е на името на баба ми. Решавам първо да проверя дали предприятията съществуват, а след това да решавам какво да  правя с акциите. По принцип заявките на семейството ми за участие в приватизационните търгове е за малки пакети и не е с цел печалба.

Цялата публикация „Бонова книжка #2: Мистерии и загадки“

За часове спря сайтът https://vinetki.bg/

В един от най-важните дни в годината за продажба на винетки сайтът https://vinetki.bg/ спря работа за часове, както и продажбата чрез мобилния оператор А1.

АПИ съобщи, че в момента електронни винетки могат да се купят от сайта www.bgtoll.bg, мобилното приложение, терминалите за самотаксуване и на касите в Областните пътни управления на Агенция “Пътна инфраструктура”.

„Поради технически затруднения е-винетки не могат да бъдат купени чрез Националния доставчик на услуги, с който АПИ има сключен договор за разпространение. Работи се за максимално бързо отстраняване на проблема.“

На сайта на мобилния оператор има реклама за продажбата на винетки, но информацията за проблема се появи във Facebook профила му.