Ирландският надзорен орган глобява 225 милиона евро WhatsApp

Ето текста на Европейския комитет по защита на данните, който доведе до увеличаването на санкцията 

Ирландската Комисия за защита на данните (DPC) обяви днес заключението си след проверката за нарушаване на GDPR от WhatsApp Ireland Ltd.

Разследването започна поради съмнения, свързани с прозрачността на информацията за обработваните лични данни както за потребителите, така и за непотребителите на услугата WhatsApp. Това включва информация, която WhatsApp обменя с други компании и Facebook, а субектите на данни трябва да знаят за това.

След продължително и цялостно разследване DPC представи проект на решение на всички заинтересовани надзорни органи (CSAs) съгласно член 60 от GDPR през декември 2020 г.

Впоследствие DPC получи възражения от осем надзорни органа. DPC не успя да постигне консенсус с тях по темата на възраженията и задейства процеса на разрешаване на спорове (член 65 от GDPR) на 3 юни 2021 г.

На 28 юли 2021 г. Европейският комитет по защита на данните (EDPB) прие обвързващо решение и това решение беше съобщено на DPC.

Това решение съдържа ясно указание, което изисква DPC да преразгледа и увеличи предложената глоба въз основа на редица фактори, съдържащи се в решението на EDPB и след тази преоценка DPC наложи глоба от 225 милиона евро на WhatsApp.

В допълнение към налагането на административна глоба, DPC също наложи порицание заедно със заповед за WhatsApp да приведе обработката в съответствие, като предприеме набор от определени коригиращи действия.

EDPB публикува решението по член 65 и окончателното решение на своя уебсайт ( тук ).

Можете да споделите: