Какви са предизвикателствата за опазването на неприкосновеността на личния живот при използването на технологията за разпознаване на лица?

На въпроса отговаря британският комисар по информацията Елизабет Денъм

Елизабет Денъм, комисар по информацията в Обединеното кралство, публикува в блога си своите опасенията относно неприкосновеността на личния живот при използването на технология за лицевото разпознаване на обществени места в реално време.

Тя пише, че технологията за разпознаване на лица има предимства, които могат да направят аспекти от живота ни по-лесни, по-ефективни и по-сигурни. Технологията ни позволява да отключваме мобилните си телефони, да създаваме банкова сметка онлайн или да преминаваме през паспортния контрол.

Но когато технологията и нейните алгоритми се използват за сканиране на лицата на хората в реално време и в по-публичен контекст, рисковете за поверителността на хората се увеличават.

Тя изразява загрижеността си от възможността технологията за разпознаване на лица на живо (LFR) да се използва неподходящо, прекомерно или дори безразсъдно. Когато чувствителните лични данни се събират масово без знанието, избора или контрола на хората, въздействието може да бъде значително.

Би трябвало да можем да заведем децата си в развлекателен комплекс, да посетим търговски център или да обиколим град, за да разгледаме забележителностите, без биометричните ни данни при всяка наша стъпка да са събирани и анализирани.

За разлика от CCTV, LFR и неговите алгоритми могат автоматично да идентифицират кой сте и да извеждате чувствителни подробности за вас. Може да се използва за незабавно профилиране, за да се показват персонализирани реклами.

Денъм пише, че не тя одобрява или забранява дадена технология, но докато тази технология се развива и не е широко разпространена, съществува възможност за гарантиране, че тя не се разширява, без да се обръща внимание на защитата на данните.

В този контекст тя публикува и линк към становище относно използването на LFR на публични места от частни компании и публични организации. То обяснява как защитата на данните и поверителността на хората трябва да бъдат в основата на всяко решение за внедряване на LFR. И обяснява как законът поставя висока летва, за да оправдае използването на LFR и неговите алгоритми на места, където пазаруваме, общуваме или се събираме.

Становището се базира на закона и частично на шест разследвания на ICO относно използването, тестването или планираното внедряване на LFR системи, както и на оценката на други предложения, които организации са изпращали. Анализирани са опасения за обществената безопасност и създаване на биометрични профили, за насочване към хората на персонализирана реклама.

Показателно е, че никоя от организациите, за които разследванията завършиха, не успя да оправдае напълно обработката. Както и системите,  пуснати в действие, не покриват напълно изискванията на закона за защита на данните. Всички организации избраха да спрат или да не продължат с използването на LFR.

С всяка нова технология изграждането на доверието в начина, по който се използва информацията на хората, е от решаващо значение, така че ползите, получени от технологията, могат да бъдат напълно реализирани.

Документът се основава на становище относно използването на LFR от полицейските сили и също така определя висок праг за неговото използване.

Организациите ще трябва да демонстрират високи стандарти за управление и отчетност от самото начало, включително да могат да обосноват, че използването на LFR е справедливо, необходимо и пропорционално във всеки конкретен контекст, в който се прилага. Те трябва да покажат, че по-малко натрапчивите технологии не могат да се използват.

Организациите също ще трябва да разберат и оценят рисковете от използването на потенциално натрапчива технология и нейното въздействие върху неприкосновеността на личния живот.

Ще работим с организации, за да гарантираме, че използването на LFR е законно и че е постигнат справедлив баланс между техните собствени цели и интересите и правата на обществеността. Също така ще се ангажираме с правителството, регулаторните органи и индустрията, както и чуждестранни  колеги, за да гарантираме, че защитата на данните и иновациите могат да продължат да работят ръка за ръка, завършва Денъм .

 

Можете да споделите: