Масова приватизация

Какви са резултатите от масовата приватизация към октомври на 1999 година?

Главният прокурор Иван Гешев възложи на ДАНС пълна проверка на целия приватизационен процес

Как умират акциите от масовата приватизация?

Общо събрание на акционерите на „Рилски лен“ АД на 3 април

Общо събрание на акционерите на „Булгартабак –Холдинг“ АД на 11 април

Извънредното общо събрание на акционерите на „Фаворит Холд“ АД ще се проведе на резервната дата 28 март

Какво становище изпратих до Министерството на финансите като притежател на акции от масовата приватизация

Как да спася боновата книжка от национализация?

Приключенията на притежателя на акции от масовата приватизация

Моите акции от масовата приватизация от първата бонова книжка не могат да се събудят

Проверката на акции с ПИК е само за личните акции

Списъкът с предприятията и акциите, които се предлагат на първата тръжна сесия за приватизация чрез инвестиционни бонове

Национализацията на „спящите“ акции може да е законна, но не е морална

Срокът за изразяване на становища по концепцията за национализацията на „спящите“ акции от масовата приватизация е 15 февруари

Бонова книжка #2: Мистерии и загадки

Бонова книжка #3: 9 акции са заспали завинаги, 8 не искат да ходят при инвестиционен посредник

Бонова книжка #4: Къде са акциите?

Проекти за масова приватизация:

Семинар „Масовата приватизация“ 9 юни 1995 г.

Историята на промените на ЗППДОП от 15 декември 1995 г.

Програма за масова приватизация от октомври 1995 г.

Промени в Програмата за масова приватизация

Становище на АП по проектите за масова приватизация през 1993 г.