Столичните училища се отнасят пренебрежително към защитата на личните данни

Странен текст в отчета на Комисията за защита на личните данни оневинява директорите в демонстрираната в сайтовете им неадекватност

В отчета на Комисията за защита на личните данни има много интересна точка 2 на раздела

ИНСТИТУЦИОНАЛНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМИРАНОСТ И РАЗБИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ, ПРАВИЛАТА, ГАРАНЦИИТЕ И ПРАВАТА, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

2. Междуинституционално сътрудничество.

„Защитата на правата и интересите на участниците в образователния процес винаги е била от съществено значение за Комисията за защита на личните данни. През изминалата година възниква казус, който ангажира взаимодействието на КЗЛД с традиционно добри партньори в публичната сфера като МОН, ДАЕУ и КЗК. Още в края на 2019 г. започва да се наблюдава нарастване броя на определен тип запитвания от училища, училищни сдружения, директори, длъжностни лица по защита на данните, в сферата на образованието, както и адвокати, защитаващи правата на директорите в същата сфера. Всички те са получавали писма по електронната поща с отправяне на некоректни, въвеждащи в заблуда и очевидно користно насочени оферти от организации, които системно предлагат на образователните институции (училища и детски градини) своите „услуги“ в областта на защитата на личните данни и информационната сигурност. Някои от писмата включват и предупреждения относно санкционните правомощия на КЗЛД. Чрез въпросните оферти се цели „убеждаването“ на адресатите им за техни задължения, произтичащи от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, включително чрез становища на КЗЛД, изразени по други казуси и при действието на вече отменена правна рамка. С оглед многобройните запитвания, включително по телефона за консултации, КЗЛД прави преценка, че следва да се свърже с компетентните институции в лицето на МОН и ДАЕУ и да постави на тяхното внимание въпроса, който надхвърля границите на нейната компетентност. След проведени срещи и разменена кореспонденция, както и получените допълнителни разяснения и становища, КЗЛД е счела за необходимо да сезира Комисията за защита на конкуренцията за предприемане на действия по компетентност. Междуинституционалното взаимодействие по този въпрос продължава.“

Много смешен текст. От него излиза, че всички директори на училища в София са въвели ранното образоване на децата по защитата на личните данни, образовали са учителите и администрацията, разполагат с изрядна документация, а някакви лоши хора ги плашат! Ау, какъв ужас! Имам лоша новина. В условията на пазарна конкуренция ще получавате оферти по три пъти на ден, уважаеми директори.

„користно насочени оферти“ ? Вие наистина ли мислите, че има оферти, които не са „користни“? Ми да забраним брошурите на хранителните вериги. И те са „користни“! А това на снимката е некомпетентност и също е користна

Погледнах сайта на средно столично училище с един от най-канените по медиите директор и трябва да ви споделя, че Комисията досега трябва да го е глобила поне 10 пъти.

 

 

Можете да споделите: