Шефът на НАП може да подаде жалби заради публикациите в медиите на здравния му статус

Комисията за защита на личните данни трябва да бъде сезирана и за злоупотребата на човека, достъпил незаконно до информацията в базата на приходната администрация

Независимо дали от бюрото си в службата или от домашен компютър, човекът, влязъл в системата с информацията за здравното осигуряване на шефа на НАП, подлежи на санкции.

Особено тежки биха били те, ако са извършени с одобрението на администратор на лични данни.

Отделно от това са санкциите по Общия регламент относно защитата на личните данни /GDPR/, предвидени за медии.

Защо защитата на свободата на изразяване понякога не е стига за скриване на подобни случаи, можете да прочетете в публикацията ми

Лесен тест за оценка дали е нарушен законът за личните данни в журналистически текст

За несведущите ето малко информациа от сайта на НАП: Ако сте български гражданин и пребивавате в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, можете да не внасяте здравноосигурителни вноски в България. Освобождаването влиза в сила от датата на напускане на страната и важи до края на съответната календарна година, в случай, че пребивавате в чужбина повече от 183 дни през тази календарна година, както и за всяка следваща календарна година, , в която отговаряте на условията за освобождаване по този ред.

Ако живеете и работите в страна извън Европейския съюз, можете да се освободите от плащане на здравноосигурителни вноски у нас за периода на пребиваване в чужбина. Може да направите това за бъдещи и за минали периоди.

За да се освободите от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски, е нужно:

  • да сте български граждани;
  • да сте длъжни да осигурявате себе си;
  • да пребивавате в чужбина повече от 183 дни през една календарна година.

Заявленията, декларациите и останалите документи, описани тук може да подадете лично или чрез упълномощено лице в офиса на НАП по вашия постоянен адрес в България, на място или по пощата с обратна разписка.“

Уважаеми г-н Спецов, семейството ми се сблъска с непрофесионално отношение на служители на НАП, свързано с прилагане на чл. 40 а от Закона за здравното осигуряване. Важно е ведомството за преразгледа всички свои практики, които излизат извън законовите текстове, дописват закона и го прилагат във вариант, който ощетява гражданина.

Ето така изглежда заявлението за освобождаване от внасяне на здравни вноски.

Виждате ли някъде да се изисква посочване на държавата, за която се пътува? Това е естествено. Особено в условията на пандемия въобще не е ясно дали ще стигнеш до държавата и коя ще е тя. Затова законодателят справедливо е решил крайното изчисляване на размера на вноските да става при завръщане в страната и на база на действителните данни.

Затова, г-н Спецов, не оставяйте без последствия безотговорното говорене.

Можете да споделите: