Няма смисъл страната ни да бърза с включването в програмата Дигитален зелен сертификат

Припомням, че обществената консултация за контрола върху личните здравни данни е отворена до 26 юли 2021 г.

Както вече писах, Европейската Комисия на 3 май съобщи, че започва обществена консултация относно европейското пространство на здравни данни (ЕПЗД) – важен градивен елемент на Европейския здравен съюз.

Обсъждането е до 26 юли 2021 г.

Така че да се говори за стартиране на програмата Дигитален зелен сертификат преди таза дата, е подвеждащо. Още повече, че за пътуващите цифровият зелен сертификат е доказателство, че дадено лице е било ваксинирано срещу COVID-19, се е възстановила от COVID-19 или има резултат от тест.

Следователно цифровият зелен сертификат е наименование, използвано за назоваване на 3 вида сертификати: ваксинация, възстановяване, тест.

Сертификати за ваксинация

Тъй като усилията за ваксиниране напредват в страните от ЕС, ваксинираните хора трябва да получат доказателства за ваксинация, наричани още сертификати за ваксинация, които са полезни в здравни ситуации, особено ако човек използва услуги на различни здравни организации, вероятно в различни държави.

Освен това те са полезни за целите на пътуването в някои страни от ЕС, които са установили специфични правила за пътуване за ваксинирани хора. Европейската комисия и страните от ЕС приеха насоки за проверими сертификати за ваксинация

Сертификати за възстановяване

Някои държави-членки са установили специфични правила за пътуване за хора, които наскоро са се възстановили от болестта COVID-19. Вместо сертификат за тест или ваксинация, такива лица могат да бъдат помолени да представят сертификат за възстановяване.

За да подпомогне оперативната съвместимост и приемането на сертификати за възстановяване, издадени от различни държави от ЕС, мрежата за електронно здравеопазване публикува насоки относно сертификатите за възстановяване на граждани на COVID-19

Сертификати за резултати от тестове

По отношение на сертификатите, документиращи резултатите от теста, Комитетът по здравна сигурност прие общ стандартизиран набор от данни, които да бъдат включени в сертификатите за резултати от тестове COVID-19

Доверителна рамка и подробни технически спецификации

Мрежата за електронно здравеопазване публикува очертания на рамката за доверие

Работата е проведена от мрежата за електронно здравеопазване в сътрудничество с агенции на ЕС, Комитета по здравна сигурност, Световната здравна организация и други институции. Продължава по-нататъшното сътрудничество, насочено към внедряване на системата за цифрови зелени сертификати, с държави-членки, трети държави и международни организации.

Повече информация:

Можете да споделите: