До 30 май италианският надзорен орган за защита на данните приема предложения за символи

Иконите, които хареса най-много, институцията ще публикува на уебсайта си

„Easy privacy information via icons? Yes, you can!“ е името на конкурса, обявен от Италианският надзорен орган за защита на данните Garante.

Институцията публикува съобщение за набиране на предложения, които чрез икони, символи или други графични решения ще направят политиките за поверителност по-опростени, по-ясни, разбираеми, полезни и подходящи за целта, за която са предназначени.

В съобщението на Garante се казва, че информацията, използвана от частни компании, публични органи, професионалисти, уебсайтове, особено социални мрежи, търсачки и технологични платформи, всъщност много често е твърде дълга, сложна и следователно не е достатъчна, за да изпълни основната си функция.

А тя е да информира потребителите за използването на техните лични данни и следователно да им позволи свободно и съзнателно да изразят своето съгласие за обработката, независимо дали става въпрос за маркетинг, търговско профилиране или споделяне на определена информация с трети лица.

Затова Garante се обръща към разработчици, професионалисти, експерти, адвокати, дизайнери, студенти и всички заинтересовани да изпратят комплект от символи или икони, способни да представят всички елементи, които са необходими в съответствие с членове 13 и 14 от GDPR.

Предложенията трябва да бъдат изпратени до 30 май 2021 г. на имейл icona@gpdp.it

Garante ще избере трите предложения от символи и икони, които счита за най-ефективни и ще ги направи достъпни на своя уебсайт за всеки, който иска да ги използва, като посочи името на автора.

Правилата на конкурса са достъпни на www.gpdp.it/informativechiare

 

Графичните предложения, които да бъдат създадени в съответствие с чл. 12, ал. 7 от европейския регламент 2016/679, ще бъдат разгледани и оценени от специална комисия, създадена в рамките на Garante.

Garante ще обработва личните данни на участниците в инициативата в съответствие с информацията, достъпна на страницата www.gpdp.it/informativechiare.

“Informative privacy più chiare grazie a simboli e icone? È possibile”

#InformativeprivacypiùchiaregraziealleiconeÈpossibile

Easy privacy information via icons? Yes, you can!

#EasyprivacyinformationviaiconsYesyou can

Можете да споделите: