Надзорни органи в Ирландия и Италия публикуваха съобщение за очила, които застрашават поверителността

Ray-Ban Stories могат да записват образ и звук и да ги споделят във  Facebook Цялата публикация „Надзорни органи в Ирландия и Италия публикуваха съобщение за очила, които застрашават поверителността“

Италианският орган по защита на данните одобри кодекса на поведение за кредитните институции

Чака се акредитация на органа за наблюдение, което изисква положителното становище на EDPB.

Цялата публикация „Италианският орган по защита на данните одобри кодекса на поведение за кредитните институции“