Норвежки глоби за нарушаване на законодателството за защита на личните данни

Първата от 13 905 EUR е за търговец на строителни материали, позволил си да прави оценка на кредитоспособността на едноличен търговец, а втората е за митническата администрация, ползвала записи от камерите на пътната агенция без основание

Норвежкият орган за защита на данните публикува поредните решения за наложени глоби. Първото решение е за Odin Flissenter AS и е в размер на 150 000 норвежки крони. Прегрешението на търговеца със строителни материали е, че си е позволил да прави оценка на кредитоспособността на едноличен търговец.

При това едноличното дружество не е било клиент на Odin Flissenter AS.

Размерът на глобата е намален в резултат на финансовите последици от Covid-19 за бизнеса.

Кредитната информация за едноличното дружество е лична информация, тъй като собственикът с идентичен с компанията и това е пряко свързано с личните финанси на собственика, казва норвежкият надзорен орган. Това означава, че трябва да има правно основание за определяне на кредитен рейтинг на едноличните търговци.

Този кредитен рейтинг е резултат от събиране на лична информация от много различни източници и съдържа подробности за финансите на компанията, като например бележки за плащания, доброволно обезпечение и съотношение на дълга със собствения капитал.

Според надзорния орган при оценката на случая е взето предвид, че личните данни са тясно свързани с личните финанси на собственика, че е засегнато правото на жалбоподателя на неприкосновеност на личния живот при обработката на този тип лични данни и че събирането на информация е извършено за цели, изцяло извън дейността на компанията.

Втората глоба за норвежката митническа дирекция е в окончателен размер от 400 000 NOK. Намалена е от определения през 2019 г. размер.

Нарушението е в събирането и използването на информация от камери без законово основание. Броят на засегнатите лица се оценява на 7-8 милиона, тъй като митничари са съхранявала данни от камери на пътната администрация – както от фиксирани, така и от мобилни камери. Те са уловили трафик, който не може да се характеризира като преминаване на границата и следователно не може да бъде третиран в съответствие със Закона за митниците.

Надзорният орган посочва, че норвежките граждани очакват, че няма да се използват методи за наблюдение, които незаконно нарушават правото на личен живот и са незаконна намеса в неприкосновеността на личния живот.

Норвежката митническа дирекция е знаела за проблема, без да коригира ситуацията навреме. Трябва да се очаква публичната агенция да е запозната и да спазва действащото законодателство за поверителност и бързо да коригира известните й несъответствия, казват от надзорния орган

Можете да споделите: