Как норвежкият орган за защита на данните стигна до решението да не използва Facebook?

„Какви са рисковете за поверителността, свързани с комуникацията чрез страница във Facebook? И каква отговорност за обработката на лични данни можем да носим като собственик на страница? Извършихме оценка на риска и DPIA на Facebook, въз основа на задълженията, които произтичат от разпоредбите за защита на данните.“

Цялата публикация „Как норвежкият орган за защита на данните стигна до решението да не използва Facebook?“

Норвежкият орган за защита на данните има намерение да наложи на Grindr глоба от почти 10 милиона евро

Това са 10% от годишния оборот на компанията, чиято собственост е приложението за LGBTQ+.

Цялата публикация „Норвежкият орган за защита на данните има намерение да наложи на Grindr глоба от почти 10 милиона евро“

Норвежки глоби за нарушаване на законодателството за защита на личните данни

Първата от 13 905 EUR е за търговец на строителни материали, позволил си да прави оценка на кредитоспособността на едноличен търговец, а втората е за митническата администрация, ползвала записи от камерите на пътната агенция без основание

Цялата публикация „Норвежки глоби за нарушаване на законодателството за защита на личните данни“