А1 България първа в групата компании ще получи сертификат за изградена цялостна система за управление поверителността и защитата на личните данни

Приключи сертификационният одит от Lloyd’s Register по стандарт ISO/IEC 27701: 2019

А1 успешно премина сертификационен одит от Lloyd’s Register по стандарт ISO/IEC 27701: 2019 за съответствие с най-добрите практики за защита и управление на личните данни, съобщиха от компанията.

Проведеният одит в телекома потвърди и надгради още 3 ISO сертификата, свързани с информационната сигурност, предоставянето на IT услуги и управление на качеството

А1 България прилага най-високи стандарти за информационна сигурност и управление на неприкосновеността на личните данни на своите клиенти, партньори и служители.

Компанията успешно премина през одит процедура, проведена от Lloyd’s Register, която удостовери това според изискванията на международния стандарт ISO 27701:2019.

Така А1 България става първата компания в A1 Group и една от малкото в страната, която доказано отговаря на новия международен стандарт и се очаква да получи официалния сертификат – за изградена цялостна система за управление поверителността и защитата на личните данни (PIMS).

Стандартът определя изискванията за създаване, прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на тази система.

Той е разширение към вече сертифицирания в телекома ISO/IEC 27001 за управление на сигурността на информацията.

В допълнение към двата стандарта 27701 и 27001, проведеният в А1 България одит препотвърди и функционирането на сертифицираната интегрирана система за управление на услуги, в съответствие на изискванията на стандартите: ISO/IEC 9001 за управление на качеството на услугите, ISO/IEC 20000-1 за управление на предоставяне на услуги.

Потвърждаването на съответствието на А1 с най-добрите световни практики и международните стандарти в тези сфери е още едно доказателство за високото качество на интегрираните телекомуникационни решения на А1, сред които са и редица облачни услуги.

Постиженията на телекома по отношение на системите, с които предоставя своите услуги, предоставят на компаниите и индивидуалните потребители и допълнителна увереност, че чувствителната информация е в сигурни ръце.

 

 

Можете да споделите: