А1 България първа в групата компании ще получи сертификат за изградена цялостна система за управление поверителността и защитата на личните данни

Приключи сертификационният одит от Lloyd’s Register по стандарт ISO/IEC 27701: 2019

Цялата публикация „А1 България първа в групата компании ще получи сертификат за изградена цялостна система за управление поверителността и защитата на личните данни“