Неделна разходка 38: Глобиха норвежката пътна администрация за видеозаписи с лични данни

Надзорният орган определи санкцията на 37 400 евро

Норвежкият орган за защита на данните е глобил националната пътна администрация с 37 400 EUR (400 000 NOK) за обработка на лични данни за цели, които са несъвместими с първоначално посочените и за неизтриване на видеозаписи след 7 дни.

Основание за глобата е обширната обработка на лични данни чрез използване на фиксирани пътни камери за наблюдение на фирми, с които са сключени договори, дори за зимно поддържане на пътищата.

Използването на такива снимки за документиране на нарушения на договора няколко месеца след инцидентите е несъвместимо с първоначалната цел, с която информацията е събрана – незабавни мерки за сигурност, пише в решението на надзорния орган. Използването на тези видеозаписи за проследяване на договори  не е разрешено, както и използването на GPS за измервания на скоростта, с която са се движели снегонините.

Когато оценява дали това използване на видеозаписите е съвместимо с първоначално посочената цел, норвежкият орган за защита на данните подчертава, че новата употреба е значително неблагоприятна за страна по договора и нейните служители и че е в противоречие с начина, по който може да се очаква личните данни да бъдат използвани.

Норвежкият орган за защита на данните наложи административна глоба в размер на 47 500 евро на община Rælingen, съобщи сайтът на EDPB. Глобата се налага, след като данните за здравето на деца със специални нужди са били обработени с помощта на платформата за цифрово обучение Showbie.

Делото започва, когато се получава уведомление за нарушение на личните данни от общината. При по-нататъшно разследване на случая се оказва, че нивото на сигурност на приложението не е пропорционално на риска, казва генералният директор на Норвежкия орган за защита на данните Бьорн Ерик Тон. – Това очевидно е важен въпрос, тъй като е свързан както с децата, така и с личните данни, свързани със здравето.

Нарушението засяга 15 деца със специални нужди. Приложението Showbie се използва за изпращане на свързани със здравето лични данни между училището и домовете на децата.

Необходимите оценки на въздействието на риска и защитата на данните не са завършени преди пускането на приложението в употреба. Липсата на мерки за сигурност при влизане в приложението направи възможно получаването на информация за други деца в групата.

След уведомлението за нарушение общината посочва, че няма индикации, че някое от децата действително е станало жертва на материални или нематериални щети, но норвежкият орган за защита на данните не е наблягал на това при разглеждането на случая . Това е така, защото се установявя, че самото нарушение създава риск, независимо дали рискът всъщност се проявява в по-конкретна форма на увреждане на засегнатите деца или не.

Норвежкият орган за защита на данните решава да намали глобата след цялостна оценка, направена въз основа на запитване от община Rælingen. Беше направена оценка и във връзка с предишната практика съгласно стария закон. Делото не е обжалвано и таксата от 47 500 евро е окончателна.

Можете да споделите: