Неделна разходка 36: Да върнем България на картата на европейската киберсигурност

Какво написах до фирми и организации, отхвърлени от ваучерната схема за консултации на малки и средни предприятия

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката на Република България съобщи, че до 16.30 часа на 30 септември 2020 г. българските компании ще могат да подават своите документи за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП “, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Информация относно необходимите документи и условията за кандидатстване ще откриете тук. Предвижда се да се подкрепят 450 предприятия. Предоставят се 2 типа ваучери  – за 5 000 лв. без ДДС за изготвяне на уеб сайт или приложение, и за 20 000 лв. – за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност – ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите:

  • Осигуряване на кибер и информационна сигурност на продукти чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии;
  • Осигуряване на кибер и информационна сигурност на процеси чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии, в т.ч. процеси, свързани с доставката на суровини и/или производствени процеси и/или логистични процеси по дистрибутирането на стоката/услугата;

Доставчиците на ИКТ услуги са близо 300, като пълен списък с одобрените и неодобрените фирми има в сайта на ИАНМСП. Защо споменавам неодобрените ли? Защото от вторник ще им изпращам писма, с които ще им предложа да участват в инициативата на Дунчева Консултинг #ИБългарияенакартата.

Защото не знаем кога, но сме допуснали България да я няма на картата на киберсигурността. И то на най-важната карта – за развитие на уменията на младите, на които ще разчитаме в бъдеще.

Напълно безвъзмезно Дунчева Консултинг ще участва в сформирането на български отбор за европейското състезание по киберсигурност. Това ще бъде дълъг процес, но вярвам, че ще можем да излъчим след една или две години 10 души, които да представят достойно България.

Обичайно повече от 350 млади хора от цяла Европа демонстрират своите умения по време на годишното събитие на най-добрите кибер таланти от цяла Европа, събрали се, за да се свържат в мрежа и да си сътрудничат, да се срещнат с водещи в бранша организации и да се състезават помежду си, за да спечелят наградата на ЕОВС. Състезателите работят за решаване на предизвикателства, свързани със сигурността по теми, включително уеб и мрежова сигурност.

Нарастващата нужда от специалисти по ИТ сигурност е широко призната в световен мащаб, пише в сайта на събитието. За да помогнат за смекчаване на този недостиг на умения, много страни стартираха национални състезания по киберсигурност, насочени към студенти, висшисти или дори специалисти, които не са свързани с ИКТ, с ясна цел да намерят нови и млади кибер таланти и да насърчат младите хора да продължат кариера в киберсигурността. Европейското предизвикателство за киберсигурност (ЕОВС) се организира на базата на тези състезания.

Шестото издание на Европейското предизвикателство за киберсигурност (ЕОВС) ще се проведе в Прага, Чехия през 2021 г. Австрия ще бъде домакин на събитието през 2022 г.

Европейското предизвикателство за киберсигурност е инициатива на Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) и държавите-членки на ЕС.

#ECSC2021,  #ECSC2022

Можете да споделите: