Агенцията за киберсигурност на Европейския съюз предупреждава за опасност от фалшифициране на човешки образи

Публикуваха два нови доклада на ENISA за дигиталната идентификация: анализ на самосуверенната идентичност (SSI) и изследване на атаките за подправяне на лицеви изображения

Цялата публикация „Агенцията за киберсигурност на Европейския съюз предупреждава за опасност от фалшифициране на човешки образи“

Още 7 важни стъпки за киберсигурност за малки и средни предприятия

Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) публикува една от най-четените си брошури и на български

Цялата публикация „Още 7 важни стъпки за киберсигурност за малки и средни предприятия“

12 стъпки за киберсигурност за малки и средни предприятия на 23 езика

Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) публикува една от най-четените си брошури и на български

Цялата публикация „12 стъпки за киберсигурност за малки и средни предприятия на 23 езика“

Какви са разходите за киберсигурност? Кога 100 000 евро са достатъчни?

Агенцията за киберсигурност на Европейския съюз публикува нов доклад с анализ на инвестиционната динамика в рамките на ЕС

Цялата публикация „Какви са разходите за киберсигурност? Кога 100 000 евро са достатъчни?“

ENISA публикува методология за секторни оценки на киберсигурността

Използван е подход, базиран на риска, SCSA ще се използва за разработването на схемата за сертифициране на кандидати за 5G в ЕС

Цялата публикация „ENISA публикува методология за секторни оценки на киберсигурността“