Киберсигурност за 5G: ENISA днес публикува важен доклад

Агенцията на Европейския съюз разпространи технически насоки относно мярката 5G Toolbox за изискванията за сигурност в съществуващите 5G стандарти.

Цялата публикация „Киберсигурност за 5G: ENISA днес публикува важен доклад“

Предизвикателства пред киберсигурността при автономно шофиране

Доклад помага на автомобилния сектор да повиши нивото си на готовност за реакция при инциденти, за да се справи при проблеми с AI

Цялата публикация „Предизвикателства пред киберсигурността при автономно шофиране“

Теми от бюлетина на CERT България – подобряването на работата на екипите за реагиране при инциденти и нови насоки за телеком- и 5G сигурността

Заглавията в бюлетина са за Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) – проучвания и насоки за осигуряване на общ подход за осигуряване на електронни комуникационни мрежи и услуги.

Цялата публикация „Теми от бюлетина на CERT България – подобряването на работата на екипите за реагиране при инциденти и нови насоки за телеком- и 5G сигурността“

Средният бюджет за проекти за изпълнение на директивата за МИС е приблизително 175 000 евро

ENISA: организациите от ЕС отделят средно 41% по-малко за киберсигурност, отколкото техните американски колеги

Цялата публикация „Средният бюджет за проекти за изпълнение на директивата за МИС е приблизително 175 000 евро“

Правила и съвети за киберсигурност за държави и фирми

Две теми от бюлетина на CERT България – ENISA разработи Национална рамка за оценка на възможностите и защита от подправяне на домейн

Цялата публикация „Правила и съвети за киберсигурност за държави и фирми“

Държавни администрации са плащали откуп, а това води до следващи атаки, пише в доклада на ENISA

Продължавам да представям доклада Threat Landscape 2020 с най-значимите киберинциденти

Цялата публикация „Държавни администрации са плащали откуп, а това води до следващи атаки, пише в доклада на ENISA“

Заради пандемията хакерите са преместили интереса си от корпоративни към индивидуални цели

Продължавам да представям доклада на ENISA Threat Landscape 2020

Цялата публикация „Заради пандемията хакерите са преместили интереса си от корпоративни към индивидуални цели“