Британското правителство предлага увеличаване на глобите за организации, които подценяват киберсигурността

С промени в законодателството се повишават стандартите за сигурност в аутсорсваните ИТ услуги

Цялата публикация „Британското правителство предлага увеличаване на глобите за организации, които подценяват киберсигурността“

Още 7 важни стъпки за киберсигурност за малки и средни предприятия

Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) публикува една от най-четените си брошури и на български

Цялата публикация „Още 7 важни стъпки за киберсигурност за малки и средни предприятия“

12 стъпки за киберсигурност за малки и средни предприятия на 23 езика

Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) публикува една от най-четените си брошури и на български

Цялата публикация „12 стъпки за киберсигурност за малки и средни предприятия на 23 езика“

Европейската комисия ще инвестира близо 2 милиарда евро от програмата „Цифрова Европа“ за постигане на напредък в цифровия преход

От тях бюджетът за киберсигурност е 269 милиона евро до края на 2022 г.

Цялата публикация „Европейската комисия ще инвестира близо 2 милиарда евро от програмата „Цифрова Европа“ за постигане на напредък в цифровия преход“

България има срок до края на годината да номинира Национален координационен център в областта на киберсигурността 

Европейската комисия публикува насоки за оценка на капацитета на NCC да управляват средства на ЕС

Цялата публикация „България има срок до края на годината да номинира Национален координационен център в областта на киберсигурността „