Телефонните оператори Wind и Iliad са глобени заради нарушаване на регламента за защита на личните данни

Санкциите са 17 и 0,8 милиона евро

Сайтът на Европейския комитет по защита на данните публикува съобщение за решенията на италианския надзорен орган Garante per la protezione dei dati personali или DPA.

В рамките на дейността си италианската DPA е извършила проверки на телефонните оператори.  Първият Wind Tre SpA е глобен с почти 17 милиона евро на 9 юли поради няколко случая на незаконна обработка на данни, свързани най-вече с маркетинг.

И преди италианският DPA е издавал разпореждания срещу дружеството поради подобни нарушения, извършени преди влизането в сила на GDPR.

Глобата е наложена след сложно разследване и проверки. Действията на DPA са предизвикани от многобройни  жалби от потребителите срещу непоискани маркетингови комуникации, направени без тяхното съгласие чрез текстови съобщения, имейли, факсове и автоматизирани телефонни обаждания.

В няколко случая жалбоподателите са декларирали, че не могат да упражнят правото си да оттеглят съгласието си или да възразят срещу обработването на своите данни за маркетингови цели, отчасти поради неточната информация за контакт, предоставена в информационните известия.

В други случаи личните данни на потребителите са включени в публичните телефонни списъци, въпреки (на моменти повторно) възражение, направено от тези потребители.

Разследването показа, че приложенията MyWind и My3 са конфигурирани по такъв начин, че да изискват от потребителя да даде съгласие при всеки достъп, но за обработка за различни цели, включително маркетинг, профилиране, предаване на данни на трети страни, обогатяване на данни и геолокация като  оттеглянето на съгласието е разрешено след 24 часа.

Освен тези недостатъци, разследванията на италианската DPA откриват многобройни нарушения, засягащи бизнес партньорите на Wind Tre.

Поради тези нарушения, един такъв бизнес партньор беше глобен от 200 000 евро от италианския DPA и му беше забранено да използва данните, които агентите му са събрали и обработвали, без да се съобразяват с правилата за защита на данните.

Този бизнес партньор възложил на подизпълнител – без да разчита на какъвто и да е правен инструмент – цели групи дейности по обработка на данни на колцентрове, които събират данни в нарушение на закона.

В решението на DPA се споменава и за въведениа в правната система изричен принцип на солидарна отговорност за промоционални дейности, поверени на колцентрове.

Представените от Wind Tre коригиращи мерки, прилагани от компанията, са обявени от DPA за неадекватни.

Глобата за Wind Tre е 16 169 600 евро и забрана на всякаква по-нататъшна обработка на данните, които са придобити без съгласие.

Италианският DPA задължава компанията да предприеме технически и организационни мерки за гарантиране на ефективен надзор над своите бизнес партньори, заедно с прилагането на процедури за отчитане на искането на потребителите да не бъдат безпокоени.

Също на 9 юли италианската DPA отчита резултатите от разследванията по отношение на друг телефонен оператор Iliad. В неговия случай пропуски са  открити при достъпа на служителите до данните за трафика. Съответно дружеството е глобено с 800 000 евро.

Можете да споделите: