Европа отчете 153 инцидента на телекомуникационната сигурност през 2019 година

Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност ENISA публикува деветия годишен доклад

На 23 юли 2020 г. ENISA, Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност, публикува доклад , предоставя анализ на причините и въздействието на големите инциденти, случили се през 2019 г. и тенденциите. Националните органи за телекомуникационна сигурност в Европа отчетоха общо 153 основни инцидента с телекомуникационната сигурност през 2019 г. Тези доклади за инциденти бяха предоставени на Агенцията на ЕС за киберсигурност като част от годишното обобщено отчитане на големи инциденти в телекомуникационната сигурност в ЕС.  Отчетените инциденти са имали общо въздействие от почти 1 милиард загубени часа на потребителите.

Юхан Лепасаар , изпълнителен директор на ENISA, каза: „Отчитането на инциденти е от съществено значение за разбирането на различни фактори, които играят роля при инциденти с киберсигурност, както и съответните въпроси. Помага ни да видим тенденциите и ни позволява да преценим дали съответното законодателство работи. Това ще ни помогне да разработим правилните мерки за сигурност, ако са необходими допълнителни корекции или пояснения под формата на актове за изпълнение и по този начин да подобрим общото ниво на киберсигурност.

Якуб Боратински , изпълняващ длъжността директор на Дирекция H в ГД CONNECT коментира: „ Докладването на инциденти в сигурността е важно, за да се получат тежки данни за инциденти, да се анализират първопричините и въздействието, което помага да се предотвратят бъдещи инциденти. От съществено значение е тези данни да се събират не само на равнище ЕС, но и на национално ниво. Избухването на COVID-19 показва по-ясно от всякога значението на сигурността на телекомуникационните мрежи. 

Докладът представя анализ на първопричините, въздействието и тенденциите на големи инциденти. Това е деветият годишен доклад за инциденти в телекомуникационната сигурност.

  • Повече от една четвърт (26%) от общия брой инциденти имат човешки грешки като основна причина. Човешките грешки са се увеличили с 50% в сравнение с предходната година;
  • Почти една трета (32%) от инцидентите също бяха отбелязани като провал на трети страни. Това означава, че тези инциденти се дължат на трети страни, обикновено комунални компании, изпълнители, доставчици и т.н. Този брой се е утроил в сравнение с 2018 г., когато е бил 9%;
Можете да споделите: