617 000  евро глоби са наложени от белгийския надзор за защита на личните данни, от които 600 000 са за местното дружество на Google

Санкциите по данни на EDPB са за периода 10 юни 16 юли 2020 година, най-голямата е за Google Belgium

Сайтът на Европейския комитет по защита на данните публикува 5 решения на белгийския орган за защита на данните DPA за периода 10 юни – 16 юли. Наложените санкции по тези решения са за 617 000 евро. Първото решение на DPA е за налагане на глоба в размер на 600 000 евро на Google Belgium за неспазване правото да бъдеш забравен на белгийски гражданин. Той поискал от търсачката да премахне връзки, които вредят на репутацията му. Проверката установила, че запазването на някои от тези връзки е оправдано с обществения интерес, защото гражданинът наистина играе роля в обществения живот.

Другите връзки са съдържали остаряла информация, която може сериозно да навреди на репутацията му. Според белгийската агенция за защита на данните Google е трябвало да приеме искането за тях.

Затова белгийското DPA решава да наложи глоба в размер на 600 000 евро, най-високата глоба досега. На опасенията, че не е компетентна по случая от агенцията се позовават на твърдението на Google, че тяхното основно дружество в Европа (Google Ирландия) не носи отговорност за заличаванията.

Второто решение на Белгийският орган за защита на данните е за налагане на глоба в размер на 1000 евро на асоциация, която се позовала на легитимния си интерес, за да изпрати директни маркетингови съобщения до бивши донори на средства.

Бивш донор на асоциацията подал жалба, тъй като не било изпълнено искането му за изтриване на данни и не било зачетено неговото право на възражение.

На 19 юни 2020 г. е публикувано третото решение за наложена глоба в размер на 10 000 евро на администраторна лични данни за изпращане на директно маркетингово съобщение до грешно лице и за липса на адекватен отговор на последващото искане на субекта на данни за достъп до неговите данни. Маркетинговото съобщение е погрешно изпратено до ищеца, вместо до друго лице, което имаше същото име, но друг имейл адрес. Тази неправилна обработка се дължи на човешка грешка. В резултат на това ищецът решава да упражни правото си на достъп.

Белгийският DPA установява, че администраторът не е отговорил в достатъчна степен на искането на ищеца (член 15 GDPR), не е отговорил в срока, определен от GDPR (член 12.3 GDPR) и не е достатъчно прозрачен (член 12.1 GDPR).

От 16 юни 2020 г. е съобщението за наложена глоба в размер на 1000 евро на администратор на лични данни за това, че не е отговорил на възражение срещу обработването на данни за маркетингови цели от гражданин (член 15.3 от GDPR) и за несъдействието на органа (член 31 GDPR ).

В предишно решение, белгийският DPA е наредил на администратора да изпълни искането на ищеца и да уведоми белгийското DPA за предприетите действия по искането. Администраторът не е реагирал на това разпореждане и демонстрира пълна липса на интерес както към прилагането на GDPR, така и към процедурата. За това отношение, както и за установеното нарушение на правото на възражение, белгийският DPA решава да наложи глоба в размер на 1000 евро.

На 10 юни 2020 г. е наложена глоба в размер на 5000 евро на кандидат на местните избори за използване на регистъра на персонала на общината за изпращане на предизборна пропаганда (под формата на писмо) на служителите. Въпросната белгийска община подаде жалбата срещу кандидата.

Проверката  установила следното:

– Юридическо лице (в случая общината) има право да подаде жалба до DPA.
– Противно на казаното, комуникацията не е била нормална комуникация между общински съветник и общински служители. Съдържанието на изпратеното писмо показва, че това наистина е била предизборна пропаганда.
– Настъпило нарушение на член 5, 1., б (ограничаване на целта), като се има предвид, че регистърът на персонала не е предназначен да се използва за други цели освен вътрешното управление на общината
– устоновено е нарушение на членове 5 и 6 (законност на обработката).
Налагането на глоба в размер на 5 000 евро е извършено въз основа на предходни подобни решения, където е констатирало, че по-нататъшното обработване на данни, събрани за общински цели с намерение да се използват за политическа пропаганда, нарушава принципи на законна обработка и ограничаване на целта.

Можете да споделите: