„Дунчева Консултинг“ подписа договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

В резултат на проекта ще се създадат стандартите за визията на профили на дружеството във Facebook и Linkedin

Днес „Дунчева Консултинг“ ЕООД подписа договор с Министерството на труда и социалната политика, представлявано от Зорница Русинова, зам-министър, в качеството на ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Проектът BG05M9OP001-1.054-0065 “Подкрепа за устойчив бизнес” предвижда дружеството да се сдобие с бранд бук, а www.duncheva.bg – с нов дизайн според изискванията му.

За читателите на сайта ще има нови услуги –  формуляр за запитване за оферта, за абонатите ще има достъп до електронен наръчник за защита на личните данни за малки, средни и стартиращи фирми.

Нова функционалност на сайта ще е възможността за провеждане на онлайн обучение –  както за индивидуални клиенти, така и за организации, които се грижат за обучението по защита на личните данни на служителите си.

„Тази възможност за провеждане на онлайн обучение, получена чрез достъп до професионални и качествени консултантски услуги, ще позволи на предприятието да се позиционира в интернет пространството с качествен продукт и да намери нови клиенти“, смята управителят на дружеството Ирина Дунчева.

Според подписания днес договор юрист ще консултира съдържанието на фирмените документи и Наръчника за защита на личните данни за малки и стартиращи фирми.

Новият електронен Наръчник ще представя защитата на личните данни на разбиреаем за предприемачите език.

Читателите ще могат да имат достъп до текста както за определено време, така и по отделни теми.

Тази комуникация с клиентите ще повиши тяхното разбиране за материята и ще стане основа за дългосрочно бизнес партньорство, свързано с прилагането на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 –  Общ регламент относно защитата на даннитеq General Data Protection Regulation (GDPR).

С изпълнението на дейностите ще бъдат постигнати целите на проекта, а чрез резултатите ще се повишат предприемаческите компетентности, знания и умения за развитие на жизнеспособен бизнес.

Дейностите стартират на 15 юли 2020 г. и ще продължат до  15 септември 2020 година.

Общата стойност на проекта е 4988 лв., от които  4239,80 лв. финансиране от Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и 748,20 лв. национално съфинансиране

 

Можете да споделите: