Общият регламент за защита на данните  навършва днес две години! 

Еврокомисарите отбелязаха рождения ден с изявления: Призоваваме държавите-членки да снабдят своите органи за защита на данните с адекватен човешки, финансов и технически ресурс, за да използват ефективно своите правомощия за прилагане.

На 25 май 2020 г. Общият регламент за защита на данните отбелязва втората година от влизането в сила. За да отбележат повода, еврокомисарите по ценности и прозрачност Вера Йоурова,  и по правосъдие Дидие Рейндерс, излязоха със съвместно изявление, в което се казва, че 25 май отбелязва втората годишнина от прилагането на засилените европейски правила за защита на данните, Общия регламент за защита на данните, широко известен като GDPR. След две години тези правила не само оформиха начина, по който се справяме с личните ни данни в Европа, но и се превърнаха в референтна точка на световно ниво по отношение на поверителността. В среда, която все повече разчита на обработката на данни, GDPR гарантира, че гражданите имат по-голям контрол върху личните си данни и създава в същото време рамка за надеждни иновации . GDPR е крайъгълен камък на европейския цифров преход.

През последните две години гражданите и предприятията са по-наясно с важността на защитата на данните. 

Комисията подкрепи тази нарастваща осведоменост чрез усилия за онлайн комуникация, пише в изявлението си се посочва, че насоките са достигнали до  4,3 милиона предприятия и граждани през последните две години.

В контекста на пандемията на коронавирус, сега, повече от всякога, гражданите трябва да са сигурни, че личните им данни са добре защитени. Приложенията за проследяване могат да станат ефективен и широко използван инструмент за подпомагане на възстановяването от пандемията, когато гражданите вярват, че тяхната поверителност е защитена. В това отношение правилата за поверителност на GDPR и ЕС играят жизненоважна роля.

GDPR промени пейзажа в Европа и извън нея. Независимо от това, спазването е динамичен процес и не се случва за една нощ. Националните органи за защита на данните, като компетентни органи за прилагане на правилата за защита на данните, често все още не са достигнали пълния си капацитет. Затова призоваваме държавите-членки да снабдят своите органи за защита на данните с адекватен човешки, финансов и технически ресурс, за да използват ефективно своите правомощия за прилагане.

Основният ни приоритет за следващите месеци е да продължим да гарантираме правилното и еднакво прилагане на GDPR в държавите-членки. Ще продължим тясното си сътрудничество с Европейския съвет за защита на данните и националните органи за защита на данните, както и с бизнеса и гражданското общество, за да съпътстваме и улесняваме прилагането на новите правила. Въз основа на нашия опит ще можем да ръководим безопасното развитие на новите технологии. Ще продължим да се ангажираме с нашите международни партньори, за да продължим да развиваме сближаването на стандартите за поверителност и да насърчаваме безопасни потоци от данни. “

Ето какво написа по повод на празника и Комисията за защита на личните данни:

Две години от началото на прилагане на Общия регламент относно защитата на данните

На 25 май 2020 г. се отбелязва втората годишнина от прилагането на Общия регламент относно защитата на данните, широко известен като GDPR. Регламентът е единен набор от правила на законодателството на ЕС, пряко приложим в държавите-членки на Съюза. В рамките на изминалите две години той се превърна в качествено нов еталон, по който се работи с лични данни в ЕС, и се утвърди като „златен стандарт” на глобално ниво в областта на поверителността.

В условията на цифровата трансформация на обществото и световната икономика Европейският съюз се стреми да запази челна позиция в сферата на защитата на личните данни, които са основен елемент на цифровата икономика и са от съществено значение за създаването на среда за реализиране на технологичната революция при пълно зачитане на правата на хората. Регламентът създава условия за разработване на заслужаващи доверие иновативни системи, като гарантира, че гражданите имат по-голям контрол върху личните си данни и са все по-добре осведомени за своите права.

На предприятията Регламентът предоставя възможности да извлекат максимална полза от цифровата революция, като същевременно гарантира доверието на гражданите. Спазването на Регламента помага на предприятията да повишат сигурността на своите данни и да използват неприкосновеността на личния живот като конкурентно предимство.

Регламентът гарантира свободния поток на лични данни между държавите-членки на ЕС. Извън Европа той създава възможности за насърчаване на потоци от данни въз основа на високи стандарти между държави, споделящи ценностите на ЕС. Все повече държави по цял свят приемат правила за защита на данните, като използват стандарта на ЕС в тази област като отправна точка. Това сближаване открива нови възможности за безопасни потоци от данни между ЕС и трети държави.

Регламентът предостави на националните органи за защита на данните повече правомощия за прилагане на правилата. Националните органи координират своите действия чрез новите механизми за сътрудничество в рамките на Европейския комитет по защита на данните, който, наред с друго, издава насоки относно ключови аспекти на GDPR, с цел постигане на съгласувано прилагане на правилата.

В своето съвместно изявление по случай втората годишнина от прилагането на Регламента, заместник-председателят на Европейската комисия по ценности и прозрачност – Вера Йоурова, и комисарят по правосъдието – Дидие Рейндерс, призовават държавите-членки да осигурят своите национални органи за защита на данните с адекватен човешки, финансов и технически ресурс, за да могат ефективно да прилагат своите правомощия в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните.

 

Допълнителна информация

Общият регламент за защита на данните е единен набор от правила на законодателството на ЕС относно защитата на лицата във връзка със защитата на личните данни, пряко приложими в държавите-членки. Той засилва доверието, като предоставя на хората обратно контрол върху личните им данни и в същото време гарантира свободния поток на лични данни между държавите-членки на ЕС. Защитата на личните данни е основно право в Европейския съюз.

GDPR се прилага от 25 май 2018 г. Оттогава държавите-членки адаптират своите национални закони в светлината на GDPR. Националните органи за защита на данните отговарят за прилагането на новите правила и координират своите действия благодарение на новите механизми за сътрудничество и сътрудничеството в рамките на Европейския съвет за защита на данните. Бордът, наред с други, издава насоки относно ключови аспекти на GDPR, за да подкрепи последователното прилагане на новите правила.

Можете да споделите: