Общият регламент за защита на данните  навършва днес две години! 

Еврокомисарите отбелязаха рождения ден с изявления: Призоваваме държавите-членки да снабдят своите органи за защита на данните с адекватен човешки, финансов и технически ресурс, за да използват ефективно своите правомощия за прилагане.

Цялата публикация „Общият регламент за защита на данните  навършва днес две години! „