ENISA публикува 18 университетски курса по киберсигурност в 9 държави от ЕС

Еврокомисар Мария Габриел поздрави в Туитър начинанието и написа Thank you  @enisa_eu  for the excellent initiative!

Европейската агенция за киберсигурност ENISA съобщи че дава достъп до база данни с университетски програми за киберсигурност и покани всички висши учебни заведения в ЕС да добавят своите.

Това ще позволи на младите таланти да вземат информирани решения в светлината на различните възможности, предлагани от висшето образование в областта на киберсигурността. Ще помогне и на университетите да привлекат силно мотивирани студенти, пише в съобщението на агенцията.

ENISA публикува новия си доклад за Развитие на уменията за киберсигурност в ЕС, който се фокусира върху състоянието на образователната система за киберсигурност и трудностите при привличането на повече студенти за проучвания по киберсигурност. Той разглежда как може да се увеличи броят на завършилите със съответните знания и умения за киберсигурност.

Докладът предоставя съображения и препоръки за политически действия на национално и европейско равнище, за да се справи с недостига на умения за киберсигурност, обсъждат се допълнителни области на изследване, за да се идентифицира естеството и степента на недостиг на умения за киберсигурност в ЕС.

Обсъждат се както преодоляването на недостига на умения за киберсигурност, така и  причините за недостига.

Обяснява защо много заинтересовани страни са съгласни с необходимостта от определяне на стандарти за степените за сертифициране.

Показани са процесите и критериите, по които 4 държави удостоверяват сертифицираните образователни степени за киберсигурност и последиците от въвеждането  на сертификат за степени на киберсигурност – Австралия, Франция, Обединеното кралство и Съединените щати.

Представена е и създадената база данни за висше образование за киберсигурност на ENISA.

Дават се и препоръки за увеличаване на броя на завършилите с нужните знания и умения за киберсигурност.

Агенцията се стреми да запълни липсата на информация за студентите, които се интересуват от кариера в киберсигурността, но не знаят къде да намерят подходящ курс.

База данни за висше образование за киберсигурност

Можете да споделите: