Защитата на личните данни и повишените правомощия на институциите в условията на пандемията от COVID-19

Технологичните компании, правителствата и международните агенции са обявили мерки за подпомагане на борбата с разпространението на вируса COVID-19. Част от тези мерки ограничават поверителността на личните данни и затова трябва да бъдат пропорционални и ограничени във времето

Privacy International (PI) създаде инструмент за наблюдение на временните мерки на контрол върху личния живот по време на борбата с коронавируса. В съобщението на организацията се казва, че някои от тези мерки налагат строги ограничения на свободите на хората, включително на тяхната поверителност и други права на човека. В целия свят се достига до безпрецедентни нива на наблюдение, експлоатация на данни и дезинформация.

Много от тези мерки се основават на извънредни правомощия, които се използват временно само при извънредни ситуации. Други използват изключения в законите за защита на данните за споделяне на данни.

Някои може да са ефективни и да се основават на съвети от епидемиолози, други няма да бъдат. Но всички те трябва да бъдат временни, необходими и пропорционални.

От съществено значение е да ги следите. Когато пандемията приключи, такива извънредни мерки трябва да бъдат прекратени и да бъдат отчетени,“ пише в съобщението на организацията.

Това е и целта на тази страница за отчитане на мерките.

От PI съобщават, че този колективен проект разчита на помощ и призовават: ако знаете за пример, който можем да добавим и проследим, моля, свържете се с нас с отворен код на  адрес https://privacyinternational.org/contact .

Сред примерите на сайта на PI е и телекомуникационен оператор, опериращ и в България, който предостави доброволно на правителството „анонимни“ данни за местоположението на своите клиенти за първите две съботи през март. Данните показват, че гражданите значително са намалили социалните си контакти.

След като критиците изразяват загриженост за поверителността, компанията излиза с изявление, в което казва, че не могат да се правят изводи за индивиди или малки групи, тъй като данните могат да бъдат анализирани само в групи от 20; и на всеки мобилен телефон се дава автоматично генерирано произволно число за проследяване, което се опреснява на всеки 24 часа;  анализите, генерирани от оператора, се предоставят на правителствените агенции в условията на криза в полза на широката общественост, което се смята, че е  оправдано.

НПО за защита на данните Epicenter.works иска да разгледа по-подробно как данните се анонимизират и предават, докато опозиционните политически партии задават въпроси в парламента и твърдят, че проектът се намесва в основните граждански свободи.

Можете да споделите: