Защитата на личните данни и повишените правомощия на институциите в условията на пандемията от COVID-19

Технологичните компании, правителствата и международните агенции са обявили мерки за подпомагане на борбата с разпространението на вируса COVID-19. Част от тези мерки ограничават поверителността на личните данни и затова трябва да бъдат пропорционални и ограничени във времето

Цялата публикация „Защитата на личните данни и повишените правомощия на институциите в условията на пандемията от COVID-19“

Ирландската комисия за защита на данните започна разследване на Quantcast

Неправителствената организация, подала жалбата срещу Quantcast , заяви че приветства решението на ирландския регулатор да извърши проверка дали дейността на дружеството съответства на GDPR

Цялата публикация „Ирландската комисия за защита на данните започна разследване на Quantcast“