До 20 март ще продължи общественото обсъждане на насоките за обработката на лични данни в умните превозни средства и техните мобилни приложения

Европейският комитет за защита на данните EDPB публикува текста на документа на сайта си

На сайта на Европейския комитет за защита на данните EDPB беше публикуван текстът на Насоки 1/2020 относно обработката на лични данни в контекста на свързани превозни средства и приложения, свързани с мобилността.

Общественото обсъждане ще продължи до 20 март 2020 г. EDPB очаква коментари от заинтересованите страни – са участниците в автомобилната индустрия, както и нововъзникващите играчи от дигиталната индустрия. Насоките са насочени към производителите на превозни средства и оборудване,  автомобилните доставчици, сервизи, автокъщи, доставчици на услуги за превозни средства, коли под наем и мениджъри на автопаркове, автомобилни застрахователни компании, доставчици на развлечения, далекосъобщителни оператори, ръководители на пътна инфраструктура и публични органи, както и водачи, собственици, наематели и пътници.

Извън обхвата на документа са работодателите, предоставящи фирмени автомобили на служители, както и устройствата за запис на изображения. В насоките се подчертава, че потребителите трябва да могат да контролират как техните данни се събират и обработват в превозното средство: информация относно обработката трябва да бъде предоставена на езика на водача. EDPB препоръчва да се обработват по подразбиране само данни, строго необходими за функционирането на превозното средство. Субектите на данни трябва да имат възможност да активират или деактивират обработка на данни за всяка друга цел и администратор или обработващ да могат да изтрият съответните данни.

Другите препоръки на EDPB са данните да не се предават на трети страни и да се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо за предоставянето на услугата или докогато се изисква от законодателството на Съюза или на държавите-членки.

Субектите на данни следва да могат да изтриват трайно всякакви лични данни преди превозните средства да бъдат пуснати за продажба и  когато е възможно, трябва да имат пряк достъп до генерираните от тях данни в приложения, пише в проекта на насоки.

EDPB припомня, че първоначалното съгласие никога няма да узакони по-нататъшното обработване, тъй като е необходимо информирано и конкретно одобрение, за да бъде валидно.

Например, телеметрични данни, които се събират по време на използване на превозното средство за целите на поддръжката, не могат да бъдат разкривани на автомобилните застрахователни компании без съгласието на потребителите за целите на създаване на профили на водачи, които да предлагат застрахователни полици, основани на поведение при шофиране.

Можете да споделите: