Публикуваха насоките за видеонаблюдението

Европейският комитет за защита на данните (EDPB) качи на сайта си Насоки 3/2019 относно обработката на лични данни чрез видео устройства – версия, приета след обществено обсъждане

Европейският комитет по защита на данните (EDPB) публикува Насоки относно обработката на лични данни чрез видеоустройства след обществено обсъждане на текста.

На 28 и 29 януари органите за защита на данните на ЕИП и Европейският надзорен орган по защита на данните, събрани в Европейския съвет за защита на данните, се срещнаха на седемнадесетата си пленарна сесия. По време на пленарното заседание съветът прие окончателната версия на Насоките за обработка на лични данни чрез видео устройства. Насоките имат за цел да изяснят как GDPR се прилага при обработката на лични данни при използване на видеоустройства и да осигурят последователното прилагане на GDPR. Насоките обхващат както традиционните, така и умните видео устройства.

Насоките разглеждат основанията и законността на обработката на лични данни, включително и чувствителни, приложимостта на освобождаването на домакинствата и разкриването на кадри на трети страни. Документът е полезен както за администратори на лични данни, така и за физически лица. Важно е още преди да се инсталира видео система за наблюдение да се прецени дали това е подходящата мярка за постигане на желаната цел, пише в насоките.

Например, ако администратор иска да предотврати престъпления, свързани с посегателства върху имущество, вместо да инсталира а система за видеонаблюдение, може да предприеме алтернативни мерки за сигурност: ограждане на собствеността, редовно патрулиране на охранителния персонал, използване на портиери, осигуряване на по-добро осветление, инсталиране на брави, защитни прозорци и врати или нанасяне на анти-графитно покритие или фолио по стените.

Тези мерки могат да бъдат толкова ефективни, колкото системите за видеонаблюдение срещу взлом, кражба и вандализъм, посочва EDPB. В насоките е отделено място и за сроковете на съхранение на записите от видеокамери.

Особен интерес за администраторите представляват текстовете в насоките, свързани и упражняването на правата на заснетите лица по GDPR – например как се отговаря на искане за предоставяне на копие на лични данни от лице, заснето на входа на мол, през който преминават по 30 000 души  на ден.

Можете да споделите: