Неделна разходна 3: Какви са поуките от семинара за прилагането на GDPR за комуникатори във вторник

Пренебрежителното отношението на някои PR агенции към защитата на личните данни не се дължи само на митовете

Прегледах сайтове на няколко PR агенции след семинара за комуникатори и митовете за GDPR. Голяма част от фирмените им сайтове нямат нито ред за защитата на личните данни, които обработват.

Затова и на семинара обсъдихме Мит № 2 За кого се отнася

Ето и един от слайдовете на КЗЛД – Мит № 2. Току що съм спукала неговия балон

Мит № 2 За кого се отнася

Вариант 1: Не се отнася до мен, защото не извършвам дейност, а само съхранявам данни

Вариант 2: Не се отнася до мен, защото имам по-малко от 250 служители

Вариант 3: Не се отнася до мен, защото съм администратор на лични данни, но обработвам данните само за лична употреба

Вариант 4 (PR агенциите): Не се отнася до мен, защото аз съм междинно звено между медиите и клиента

На семинара проследихме зараждането на всеки от митовете – например откъде се взеха тези 250 души граница. Както и защо агенциите са обработващи лични данни при прилагането на договорите с възложителите си. И съответно във всеки момент трябва да са подготвени администраторът да им изпрати екип за одит на процедурите, които прилагат в работата си.

Но дори и там, където на сайтовете има публикувана фирмена политика за обработване на лични данни, тя е далеч от съвършенството. Например твърдението, че „Съгласието може да е било под формата на попълване на присъствен списък на събитие, организирано от нас…“

Да, като попълвам името си в присъствен списък аз давам съгласието си да бъдат обработени личните ми данни за целите на провеждане на съответното събитие, но само за него. И имам право да знам какво се случва с тези данни след това. И Политиката трябва да ми го каже, както и срокът, в който те ще бъдат обработвани и след който ще бъдат унищожени.

Не приемам аргумента, че фирмените политики са изработени от компетентни юристи и нямам право на мнение. Браншът е специфичен и трябва да се отчитат особеностите му. Затова и са специализираните семинари.

Можете да споделите: