ПОК „Доверие“ стана част от европейската информационна платформа за обмен на данни за социална сигурност

EESSI използва обща защитена инфраструктура за трансграничен обмен на данни между социалноосигурителните институции. Обменът на съобщения между националните институции се осъществява без централно съхраняване на лични данни. Съдържанието е достъпно само за съответните институции, а държавите-членки гарантират висок стандарт на защита на данните в съответствие с правилата на ЕС и най-новите стандарти в ИТ сигурността.

ПОК „Доверие“ съобщи, че  вече е част от европейската информационна платформа „Електронен обмен на данни за социална сигурност“ (EESSI – Electronic Exchange of Social Security Information).

От 06 януари компанията, заедно с останалите пенсионноосигурителни дружества и социалните институции, сред които НОИ, НЗОК, НАП, АСП и др., са включени в системата, която позволява бърз и сигурен обмен на данни и споделяне на социалноосигурителна информация, по правилата на ЕС за координация на социалната сигурност.

ПОК „Доверие“ участва в този обмен при следните осигурителни случаи:

  • Искане за пенсия за старост;
  • Искане за пенсия за наследници;
  • Искане за пенсия за инвалидност;
  • Искане за период за отглеждане на дете;
  • Искане за пенсионни суми за определяне на добавките и др.

EESSI има за цел да осъществява цялата комуникация между националните институции, по трансгранични случаи в областта на социалната сигурност, чрез структурирани електронни документи и процедури, за които е постигната договореност. Тези документи ще бъдат изпращани, чрез EESSI, на правилното местоназначение, в друга държава-членка.

Чрез EESSI, гражданите на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Швейцария и Норвегия ще получат по-бърз и по-ефикасен обмен на съобщения между институциите за социална сигурност, по-точен обмен на данни между национални органи и по-сигурна обработка на личните данни.

В България проектът за разработване на системата започва през 2017 г., като ПОК „Доверие“ и останалите членове на БАДДПО изграждат необходимите информационни ресурси и компетентности за свързване за собствена сметка.

EESSI използва обща защитена инфраструктура за трансграничен обмен на данни между социалноосигурителните институции и прилага най-новите стандарти в ИТ сигурността.

Можете да споделите: