ПОК „Доверие“ стана част от европейската информационна платформа за обмен на данни за социална сигурност

EESSI използва обща защитена инфраструктура за трансграничен обмен на данни между социалноосигурителните институции. Обменът на съобщения между националните институции се осъществява без централно съхраняване на лични данни. Съдържанието е достъпно само за съответните институции, а държавите-членки гарантират висок стандарт на защита на данните в съответствие с правилата на ЕС и най-новите стандарти в ИТ сигурността.

Цялата публикация „ПОК „Доверие“ стана част от европейската информационна платформа за обмен на данни за социална сигурност“