BfDI наложи глоби на доставчици на далекосъобщителни услуги

Глобата от 9,5 млн. евро е заради гореща линия на телекомуникационен оператор, която е давала информация само срещу посочване на имена и дата на раждане. През 2020 г. в германския федерален надзорен орган ще работят над 300 души

Федералният комисар по защита на данните и свобода на информацията на Германия (BfDI) наложи глоба в размер на 9,5 млн. евро на доставчика на телекомуникационни услуги 1 & 1 Telecom GmbH. На 9 декември стана известно решението на BfDI, че компанията не е предприела достатъчно технически и организационни мерки, за да предотврати неоторизирани лица да могат да получат клиентски  данни чрез услугата за гореща линия. Втората глоба в размер на 10 000 евро е наложена на Rapidata GmbH.

Федералният комисар Улрих Келбер заяви по повод решенията: „Защитата на данните е защита на основните права. Наложените глоби са ясен знак, че ще наложим тази защита на основните права. Европейският регламент за защита на данните (GDPR) ни дава възможност решително да накажем недостатъчната защита на личните данни. Ние прилагаме тези правомощия целесъобразно.“

В случая на 1 & 1 Telecom GmbH, BfDI установява, че лицата, които се обаждат на горещата линия за обслужване на клиенти на компанията, могат да получат обширна информация за допълнителни лични данни, само като предоставят име на клиента и дата на раждане. BfDI счита, че тази процедура за удостоверяване е в нарушение на член 32 от GDPR, който задължава дружеството да предприеме подходящи технически и организационни мерки за защита на обработката на лични данни.

1 & 1 Telecom GmbH вече иска допълнителна информация за идентифициране и е в процес на въвеждане на нова процедура за удостоверяване, която е значително подобрена по отношение на технологията и защитата на данните.

Производството срещу доставчика на далекосъобщителни услуги Rapidata GmbH е заради неизпълнено законовото задължение съгласно член 37 от GDPR за назначаване на служител за защита на данните. При налагането на глобата от 10 000 евро е взет предвид фактът, че компанията принадлежи към категорията на микропредприятията.

На 18 ноември 2019 г., стана известно, че бюджетната комисия на германския Бундестаг е решила Федералният комисар по защита на данните и свобода на информацията (BfDI) да разкрие още 67 работни места за 2020 година.

Надзорният орган дотогава е разполагал с 250 служители.

Можете да споделите: